Arany János utca megújítása – II. ütem

Az Arany János utca a Duna-partot a történelmi Belvároson át köti össze a megújult Podmaniczky Frigyes térrel, keresztezve a tradicionális észak-déli irányú tengelyeket. Belváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közterületek élhetőbbé tételére, mindig is a környezetbarát megoldásokat tartja szem előtt és mindenekelőtt arra törekszik, hogy az V. kerület mindenki számára otthonos, élhető hely legyen, ezért az utca megújítása mellett döntött.

Milyen lesz a megújuló Arany János utca?

Elsődleges cél az utcában a zöldfelület és a növénytömeg növelése, a gyalogosforgalom elsőbbségének elősegítése, a közösségi jelleg erősítése: 62 db várostűrő fát, valamint ~148 m² zöldfelületet telepítünk. Ezzel az utca teljes szakaszán közel 100 egyedből álló fasor jön létre. Az útpálya mindenhol a járda szintjébe emelkedik, marad az állandó, bár csökkentett sebességű autósforgalom és szélesebb lesz a járda. 

A munkálatok az utca területén található bonyolult közműhelyzet miatt két részre tagolódnak:

  • 2022 januárjában fejeződött be az I. ütem keretében a Széchenyi rakpart és a Tüköry utca közötti szakasz megújítása.
  • A II. ütem a Nádor utcától a Podmaniczky térig tartó szakasz felújítását jelenti. A munkálatok utcaszakaszokra bontott ütemezéssel 2022 május 2-án kezdődtek és várhatóan 2023 nyaráig tartanak.

Felújítás előtti állapot

A terület az 1987‐ben világörökségnek nyilvánított, majd 2002‐ben kibővített „Budapest – a Duna‐partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi terület része, védettséget élvez. Az V. kerületben az elmúlt évtized alatt jelentős beruházások történtek, mindegyik beavatkozás célja a Belváros élhetőbbé, vonzóbbá tétele volt. Az Arany János utca környezetében is számos városrehabilitációs projekt zajlott le:

  • 2002-ben elkészült a Szent István tér, ehhez kapcsolódóan 2008-ban megújult a Hercegprímás utca–Zrínyi utca–Sas utca együttese.
  • 2010-re a Budapest Szíve Program részeként létrejött Belváros Új Főutcája, mely észak‐déli irányban felfűzte a Belváros tereit és utcáit egy hosszanti tengelyre.
  • Az Arany János utcában 2012‐re megvalósult egy részleges rehabilitáció a Tüköry utca és a Nádor utca között.
  • Szintén megújult az elmúlt évek folyamán az Arany János utca–Október 6. utca kereszteződése
  • 2019‐re a Podmaniczky Frigyes tér rehabilitációja is megtörtént, mely szintén komoly változást hozott.

Egyik utca sem vált teljesen gyalogos forgalmú utcává (sétálóutcává), mindegyiken megmaradt a csillapított mértékű gépjárműforgalom. Az utca legnagyobb részén kétoldali parkolósáv fut végig, amely párhuzamos parkolásra ad lehetőséget.  

Jellemző az utcára a menetirány szerinti, illetve a menetiránnyal szemben felfestett kerékpáros nyomvonalon történő kerékpáros közlekedés, illetve a közösségi közlekedés is, hiszen a 15, 115 autóbuszjárat is áthalad az utcán.

Zöldfelületek nem találhatók, a növényállomány csupán néhány telepített sorfa és dézsás növények jelenlétével karakterizálható.

Új burkolatok

A megújuló szakaszon az Arany János utca teljes egészében minőségi természetes kőburkolatot kap. Az útpálya, és a parkolósáv a kerületben már több helyen bevált strapabíró természetes gránit kőburkolatot kapja. A járdák burkolata a Gasztro‐utcáéval megegyező Trentói szürkés‐vöröses‐barnás porfír.

Az útpályát mindenhol az enyhén (2 cm‐re) kiemelt szegély választja el a gyalogos járdáktól. A parkolók viszont mindenhol egy szintbe kerülnek a járdákkal. A két felületet süllyesztett szegély választja el egymástól. A járdaburkolatokba a vakok és gyengén látók érdekében a környezethez képest kontrasztos taktilis jelzésrendszert építünk.

A Nádor utca és az Október 6. utca közötti szakasz jellemzői

Az Arany János utca 13–20. szám közötti szakasz faltól falig megújul. A jelenlegi kiemelt szegély magassága lecsökken 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódik, ezzel az északi oldalon 30–50 cm‐rel, a déli oldalon 40–50 cm‐rel lesz szélesebb a járda.

A Nádor utcához az Október 6. utca kereszteződéshez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel, és az útpályán enyhe rámpákkal oldjuk meg.

Ezen a szakaszon eddig nem volt ültetett fa, most 22 db lombhullató fa mellett kb. 60 m2 zöldfelületet építünk ki.

Az Október 6. utca és a Sas utca közötti szakasz jellemzői

Ez az utcaszakasz csak félig újul meg faltól falig az Arany János utca 21–24. házszámok közötti szakaszon, mert a Főutca beruházás keretében az Arany János utca–Október 6. utca kereszteződése korábban már megújult. A jelenlegi kiemelt szegély magassága lecsökken 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódik, így az északi oldalon ~20 cm‐rel, a déli oldalon ~30 cm‐rel lesz szélesebb a járda.

A már felújított utcaszakaszhoz és a Sas utca kereszteződéséhez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel oldjuk meg.

Ezen a szakaszon a 24‐es házszám nyugati része előtti parkolók alá az itteni épületek csapadékvizét hasznosító esővízgyűjtő medence épül, kiegészítve egy fúrt kúttal, ami a csapadékszegényes időszakokban tudja pótolni az esővízgyűjtő vizét.

Az eddigi 3 db fa és 0 m² zöldfelület helyett 7 db fa és összesen ~20 m²‐nyi zöldfelület épül ki.

A Sas utca és a Hercegprímás utca közötti szakasz jellemzői
Az Arany János utca 23–28. házszámok közötti szakasz faltól falig megújul. A jelenlegi kiemelt szegély magassága lecsökken 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódik, így az északi oldalon ~20 cm‐rel, a déli oldalon szintén ~30–40 cm‐rel lesz szélesebb a járda.

A Sas és a Hercegprímás utca kereszteződéséhez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel oldjuk meg.

Ezen az utcaszakaszon helyezkedik el a 15 és 115‐ös autóbuszjáratok megállója is, amit a jelenlegi helyénél előbbre helyezünk (a 23‐as házszám elé), mert így a megálló közelebb kerül a Hercegprímás utcai rendelőintézethez, ami a busz állandó utazóközönségének egy fontos célpontja. A buszmegállót egy‐egy növénykazetta fogja közre, a nagyobbik növénykazetta mellé egy köztéri ivókutat is elhelyeztünk.

A szakaszon az eddigi 0 db fa, és 0 m² zöldfelület helyett 15 db fa és összesen ~30 m²‐nyi zöldfelület épül ki.

A Hercegprímás utca és a Podmaniczky tér közötti szakasz jellemzői
Az Arany János utca 27–34. házszám közötti szakasz faltól falig megújul. A jelenlegi kiemelt szegély magassága itt is lecsökken 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódik, így az északi oldalon ~30–40 cm‐rel, a déli oldalon ~50–60 cm‐rel lesz szélesebb a járda.

A Hercegprímás utcához, és a Podmaniczky térhez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel oldjuk meg.

A Hercegprímás utca és az Arany János utca kereszteződésének keleti oldala egy új gyalogátkelőhellyel is bővül.

A szakaszon az eddigi 1 db fa és 0 m² zöldfelület helyett 18 db fa és összesen ~38 m²‐nyi zöldfelület épül ki.

Új zöldfelületek
Az II. ütem területén meglévő 8 fa mellé összesen 62 db várostűrő fát ültetünk, valamint ~148 m² zöldfelületet telepítünk. Az I. ütem során telepített fákkal együtt az utca teljes szakaszán közel 100 egyedből álló fasor jön létre.

A zöldfelületek tervezése során fő szempont volt a várostűrő, és jól fenntartható fajok kiválasztása, illetve a benapozási viszonyok figyelembevételével városias, viszonylag homogén, letisztult növénytársítások alkalmazása.

A fasorok (mezei juharok) ültetése – ahol ez műszakilag lehetséges – stockholmi faültetési rendszerű alépítményre történik, hozzátartozó csapadékvíz-kezelési rendszer kiépítésével együtt. A rendszer alapja egy váztalaj, mely kiegészül egyedi műtárgyakkal és bioszén hozzáadásával, illetve speciális kitöltő- és ültetőközeggel. A lehulló csapadékvíz elszivárog (majd a fák helyben elpárologtatják), így a városklímára gyakorolt kedvező hatása jelentős. Ezzel a faültetési móddal a fák és más növények növekedési esélye látványosan javul városi környezet ellenére.

Egyetlen fát ültetünk hagyományos módon kialakított ültetőgödörbe és talajkeverékkel az Arany János utca és a Hercegprímás utca sarkán. A burkolatban elhelyezkedő faegyedek köré faveremrácsot helyezünk a fák gyökérzetének védelme és a talaj idő előtti túlzott tömörödésének elkerülése érdekében.

A 148 m2 új zöldfelületet a 17 db, parkolósávokat tagoló, kiemelt szegélyű, változó méretű növénykazettákba telepítjük, illetve egy ún. zöld buszvárót is megépítünk. A szűk utca árnyékos, déli oldalán épülő növénykazetták mindegyikében fa is áll majd, ezért ide árnyéktűrő növényeket ültetünk. Az északi oldalon, főleg az utcatorkolatok közelében lévő kazettában több napsütés várható, ezért ide félárnyékot tűrő évelőket és díszfüveket is ültetünk.

A növénykazetták és a fasorok öntözését automata öntözőrendszerrel oldjuk meg, melynek lényege, hogy az öntözés földbe telepített rendszer segítségével automatikusan, előre meghatározott program szerint történik, ezáltal a megfelelő víz- és tápanyagellátás egyszerűen és folyamatosan biztosítható. A beruházás területén már meglévő fákhoz (egy kivételével) utólagosan gyökérzónás öntözőrendszert telepítünk.

Az alacsony cserje, díszfű‐ és évelőfelületek csepegtetőcsöves, esőérzékelős öntözőrendszert kapnak.

A csapadékvíz gyűjtésére és helyben felhasználására az Arany János utca 24. szám előtt ciszterna épül, mely a zöldfelületek és fák öntözésének kiegészítésére ad (a vezetékes öntözővíz helyett) fenntarthatóbb megoldást. A ciszterna mellett talajvízkút is helyet kapott, mely annak kiürülése esetén biztosít lágy öntözővizet.

Közúti közlekedés

Az Arany János utca az V. kerület egyik jelentős közúthálózati eleme. A Széchenyi rakparttól egészen a Bajcsy-Zsilinszky útig húzódik, azonban kelet-nyugati irányban nem bonyolít átmenő forgalmat. Ennek az az oka, hogy az utca – a belváros közúthálózatára egyébként is jellemző módon – egyirányú kialakítású, viszont nem egységes haladási iránnyal rendelkezik:

  • a Széchenyi rakpart–Tüköry utca közötti szakasz a belváros felé egyirányú,
  • a Tüköry utca–Nádor utca közötti szakasz az Akadémia utca felé egyirányú,
  • a Nádor utca és a Podmaniczky tér közötti szakasz a Podmaniczky tér fele egyirányú.

Az utcában jellemzően kétoldali párhuzamos parkolás van kijelölve különböző hosszúságú szakaszokon. Kerékpárral kétirányban lehet közlekedni a teljes szakaszon.

Az utca megújítása elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedők szolgáltatási színvonalának javítására törekszik, amelyhez hozzátartozik az is, hogy a közúti forgalom számára 30 km/h sebességkorlátozást vezetünk be a forgalombiztonság javítása, valamint annak érdekében, hogy a gyalogosbarát módon megújított útszakaszon a magas sebesség miatt ne alakuljanak ki veszélyhelyzetek. A jelenlegi forgalmi irányok és csomóponti szabályozások megmaradnak.

Kerékpáros közlekedés
A kerékpárosok számára az Arany János utca teljes szakasza jelenleg is kétirányban használható, számukra a megújítás nem okoz változást, az egyirányú útszakaszok ellenirányban továbbra is kerékpározhatók maradnak. Az útpályán kerékpáros nyom piktogramot csak a gépjárműforgalommal ellentétes irányban festünk, irányhelyesen nem. A kerékpárok elhelyezésére több helyen új kerékpártámaszokat is kihelyezünk.

Közösségi közlekedés
A 15, 115-ös jelű autóbuszok közlekednek északi irányban az Október 6. utca–Arany János utca–Hercegprímás utca útvonalon keresztül, míg déli irányban a Nádor utcán keresztül. Megállóhely északi irányban az Arany János utca 23. szám előtt van kijelölve, amit előrébb helyezünk annak érdekében, hogy a Hercegprímás utcában található Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat szakrendelője rövidebb gyaloglási távolsággal elérhető legyen. A buszmegálló kiegészül egy fedett zöld buszváróval. A csepegtető öntözőrendszerrel ellátott buszváró hátoldalán egy keskeny öntözött növénykazetta található, amelyből a futónövények be tudják futtatni a buszváró perforált hátlemezét, és az üveg tetejét.

Gyalogos közlekedés
A gyalogosok az útpályát különösebb szabályozás nélkül keresztezik jelenleg, azonban a beruházás során a Hercegprímás utcai csomópont keleti ágán a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat megközelítésének segítésére egy, az Arany János utcát keresztező, kijelölt gyalogos-átkelőhelyet alakítunk ki.

Modernizálódó közvilágítás
A modernizálódó közvilágítás egyfelől a meglévő befüggesztett lámpafejek cseréjét jelenti modernebb és energiatakarékosabb ledes lámpafejekre, másfelől az Arany János utca 23–25. szám alatt található ház falán is van három, falra rögzített karos lámpatest, amit cserélünk.

Utcabútorok
A hulladékgyűjtő edények acéllemezből készülnek, kiemelhető, tisztítható, horganyzott gyűjtőedénnyel.

A kutya higiéniás szemétgyűjtők hajlított acéllemezből készülnek, kiemelhető, tisztítható, horganyzott gyűjtőedénnyel, a hulladék kategóriájára utaló perforált piktogrammal az oldalán.

Parkolásgátló oszlopokat is elhelyezünk az utcában. Ezeknek az oszlopoknak két funkciója van: egyrészt a tervezett fák körül elhelyezve, a gépjárművek által használt felületek felől védik a fák törzsét az esetleges rátolatásból adódó sérüléstől, másrészt megakadályozzák azt, hogy a járdára szabálytalanul álljanak fel a járművek.

A kerékpártámaszok a kerületben sok helyen már alkalmazott módon, egyedileg tervezett, hajlított acélcsőből készülnek, a kereszteződések közelében helyezzük el őket.

Az újonnan telepítendő fák tövének védelmét faveremrácsok biztosítják. Az egyedi kinézetű öntöttvas faveremrács a kerületben több helyen is megjelenik.

Az Arany János utca 23. szám előtt, a buszmegállótól pár méterre egy köztéri ivókutat is elhelyezünk.

A zöldfelületek körül kiemelt növénykazetta készül, melynek anyaga világos természetes kő. Mindegyik növénykazetta 15 cm‐re lesz kiemelve, így a gépjárművek könnyebben tudják használni a parkolósávot a ki- vagy beállásnál, egyedül az Arany János utca 24. szám előtt lesz egy‐egy 70 cm‐re kiemelt a növénykazetta, amelyek aztán középre 10‐13 cm magasságra esnek vissza az itt található rámpa járószintjéig.

Az utcában mindenhol törekszünk arra, hogy négyzetes alapterületű, járda anyagával burkolható fedlapokat használjunk, minden esetben a rakásirányba forgatva.

Az Arany János utca létrejötte – történelmi háttér
Az Arany János utca a Bajcsy‐Zsilinszky útra nyíló Podmaniczky Frigyes teret köti össze egyenes vonalban a Széchenyi rakparttal. A 625 méter hosszú Arany János utca a reformkori városrendezés eredményeként épült ki, mely Pest városának északi irányú bővítése révén jött létre.

Az utca tengelyét az 1786‐ban épült Újépület hosszanti kelet‐nyugati oldalával párhuzamosan jelölték ki, pont úgy, ahogy az Arany János utcával párhuzamos további utcák (például a Széchenyi utca, a Bank utca, a Vigyázó Ferenc utca, vagy akár a Steindl Imre utca) esetében is tették. A szabályosan tervezett utcát nem jellemzik sem térbővületek, sem térszűkületek. Az utcát észak‐déli irányú utcák keresztezik, az északi oldalról hat, déli irányból öt utca csatlakozik be.

Számozása a Duna‐part felől kezdődik, legjobban a Podmaniczky Frigyes tér felől közelíthető meg. A Podmaniczky Frigyes tér a II. világháború után jött létre egy teljes épülettömb helyén, amit bombatalálat ért. A romok elhordása után megtörtént a tér rendezése, és azóta az Arany János utca bejárataként, fogadótereként funkcionál. A Podmaniczky Frigyes teret Belváros Önkormányzata 2019-ben megújította.

Észrevétele, kérdése van?
Amennyiben az Arany János utca felújításával kapcsolatban észrevétele van, kérjük, jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 1 428 0425-ös telefonszámon.