Arany János utca megújítása – II. ütem

Az Arany János utca a Duna-partot a történelmi Belvároson át köti össze a megújult Podmaniczky Frigyes térrel, keresztezve a tradicionális észak-déli irányú tengelyeket. Belváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közterületek élhetőbbé tételére, mindig is a környezetbarát megoldásokat tartja szem előtt és mindenekelőtt arra törekszik, hogy az V. kerület mindenki számára otthonos, élhető hely legyen, ezért az utca megújítása mellett döntött.

Milyen lett a megújult Arany János utca?

Elsődleges cél volt az utcában a zöldfelület és a növénytömeg növelése, a gyalogosforgalom elsőbbségének elősegítése, a közösségi jelleg erősítése: 62 db várostűrő fát, valamint ~148 m² zöldfelületet telepítettünk. Ezzel az utca teljes szakaszán közel 100 egyedből álló fasor jött létre. Az útpálya mindenhol a járda szintjébe emelkedett, maradt az állandó, bár csökkentett sebességű autósforgalom és szélesebb lett a járda. 

A munkálatok az utca területén található bonyolult közműhelyzet miatt két részre tagolódtak:

  • 2022 januárjában fejeződött be az I. ütem keretében a Széchenyi rakpart és a Tüköry utca közötti szakasz megújítása.
  • A II. ütem a Nádor utcától a Podmaniczky térig tartó szakasz felújítását jelenti. A munkálatok utcaszakaszokra bontott ütemezéssel 2022. május 2-án kezdődtek és 2023. június 30-án fejeződtek be.

Felújítás előtti állapot

A terület az 1987‐ben világörökségnek nyilvánított, majd 2002‐ben kibővített „Budapest – a Duna‐partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi terület része, védettséget élvez. Az V. kerületben az elmúlt évtized alatt jelentős beruházások történtek, mindegyik beavatkozás célja a Belváros élhetőbbé, vonzóbbá tétele volt. Az Arany János utca környezetében is számos városrehabilitációs projekt zajlott le:

  • 2002-ben elkészült a Szent István tér, ehhez kapcsolódóan 2008-ban megújult a Hercegprímás utca–Zrínyi utca–Sas utca együttese.
  • 2010-re a Budapest Szíve Program részeként létrejött Belváros Új Főutcája, mely észak‐déli irányban felfűzte a Belváros tereit és utcáit egy hosszanti tengelyre.
  • Az Arany János utcában 2012‐re megvalósult egy részleges rehabilitáció a Tüköry utca és a Nádor utca között.
  • Szintén megújult az elmúlt évek folyamán az Arany János utca–Október 6. utca kereszteződése
  • 2019‐re a Podmaniczky Frigyes tér rehabilitációja is megtörtént, mely szintén komoly változást hozott.

Egyik utca sem vált teljesen gyalogos forgalmú utcává (sétálóutcává), mindegyiken megmaradt a csillapított mértékű gépjárműforgalom. Az utca legnagyobb részén kétoldali parkolósáv fut végig, amely párhuzamos parkolásra ad lehetőséget.  

Jellemző volt az utcára a menetirány szerinti, illetve a menetiránnyal szemben felfestett kerékpáros nyomvonalon történő kerékpáros közlekedés, illetve a közösségi közlekedés is, hiszen a 15, 115 autóbuszjárat is áthalad az utcán.

Zöldfelületek nem voltak, a növényállomány csupán néhány telepített sorfa és dézsás növények jelenlétével volt karakterizálható.

Új burkolatok

A megújult szakaszon az Arany János utca teljes egészében minőségi természetes kőburkolatot kapott. Az útpálya, és a parkolósáv a kerületben már több helyen bevált strapabíró természetes gránit kőburkolatot kapta. A járdák burkolata a Gasztro‐utcáéval megegyező Trentói szürkés‐vöröses‐barnás porfír.

Az útpályát mindenhol az enyhén (2 cm‐re) kiemelt szegély választja el a gyalogos járdáktól. A parkolók viszont mindenhol egy szintbe kerültek a járdákkal. A két felületet süllyesztett szegély választja el egymástól. A járdaburkolatokba a vakok és gyengén látók érdekében a környezethez képest kontrasztos taktilis jelzésrendszert építettünk.

A Nádor utca és az Október 6. utca közötti szakasz jellemzői

Az Arany János utca 13–20. szám közötti szakasz faltól falig megújult. A kiemelt szegély magassága lecsökkent 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódott, ezzel az északi oldalon 30–50 cm‐rel, a déli oldalon 40–50 cm‐rel lett szélesebb a járda.

A Nádor utcához az Október 6. utca kereszteződéshez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel, és az útpályán enyhe rámpákkal oldottuk meg.

Ezen a szakaszon eddig nem volt ültetett fa, most 22 db lombhullató fa mellett kb. 60 mzöldfelületet építettünk ki.

Az Október 6. utca és a Sas utca közötti szakasz jellemzői

Ez az utcaszakasz csak félig újult meg faltól falig az Arany János utca 21–24. házszámok közötti szakaszon, mert a Főutca beruházás keretében az Arany János utca–Október 6. utca kereszteződése korábban már megújult. A kiemelt szegély magassága lecsökkent 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódott, így az északi oldalon ~20 cm‐rel, a déli oldalon ~30 cm‐rel lett szélesebb a járda.

A már felújított utcaszakaszhoz és a Sas utca kereszteződéséhez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel oldottuk meg.

Ezen a szakaszon a 24‐es házszám nyugati része előtti parkolók alá az itteni épületek csapadékvizét hasznosító esővízgyűjtő medence épült, kiegészítve egy fúrt kúttal, ami a csapadékszegényes időszakokban tudja pótolni az esővízgyűjtő vizét.

Az eddigi 3 db fa és 0 m² zöldfelület helyett 7 db fa és összesen ~20 m²‐nyi zöldfelület épült ki.

A Sas utca és a Hercegprímás utca közötti szakasz jellemzői

Az Arany János utca 23–28. házszámok közötti szakasz faltól falig megújult. A kiemelt szegély magassága lecsökkent 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódott, így az északi oldalon ~20 cm‐rel, a déli oldalon szintén ~30–40 cm‐rel lett szélesebb a járda.

A Sas és a Hercegprímás utca kereszteződéséhez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel oldottuk meg.

Ezen az utcaszakaszon helyezkedik el a 15 autóbusz megállója is, amit a korábbi helyénél előbbre helyeztünk (a 23‐as házszám elé), mert így a megálló közelebb került a Hercegprímás utcai rendelőintézethez, ami a busz állandó utazóközönségének egy fontos célpontja. A buszmegállót egy‐egy növénykazetta fogja közre, a nagyobbik növénykazetta mellé egy köztéri ivókutat is elhelyeztünk.

A szakaszon az eddigi 0 db fa és 0 m² zöldfelület helyett 15 db fa és összesen ~30 m²‐nyi zöldfelület épült ki.

A Hercegprímás utca és a Podmaniczky tér közötti szakasz jellemzői

Az Arany János utca 27–34. házszám közötti szakasz faltól falig megújult. A kiemelt szegély magassága itt is lecsökkent 2 cm‐re, a szegély vonala beljebb tolódott, így az északi oldalon ~30–40 cm‐rel, a déli oldalon ~50–60 cm‐rel lett szélesebb a járda.

A Hercegprímás utcához, és a Podmaniczky térhez való csatlakozást mindenhol süllyesztett szegélyekkel oldottuk meg.

A Hercegprímás utca és az Arany János utca kereszteződésének keleti oldala egy új gyalogátkelőhellyel is bővült.

A szakaszon az eddigi 1 db fa és 0 m² zöldfelület helyett 18 db fa és összesen ~38 m²‐nyi zöldfelület épült ki.

Új zöldfelületek

Az II. ütem területén meglévő 8 fa mellé összesen 62 db várostűrő fát ültettünk, valamint ~148 m² zöldfelületet telepítettünk. Az I. ütem során telepített fákkal együtt az utca teljes szakaszán közel 100 egyedből álló fasor jött létre.

A zöldfelületek tervezése során fő szempont volt a várostűrő, és jól fenntartható fajok kiválasztása, illetve a benapozási viszonyok figyelembevételével városias, viszonylag homogén, letisztult növénytársítások alkalmazása.

A fasorok (mezei juharok) ültetése stockholmi faültetési rendszerű alépítményre történt, hozzátartozó csapadékvíz-kezelési rendszer kiépítésével együtt. A rendszer alapja egy váztalaj, mely kiegészül egyedi műtárgyakkal és bioszén hozzáadásával, illetve speciális kitöltő- és ültetőközeggel. A lehulló csapadékvíz elszivárog (majd a fák helyben elpárologtatják), így a városklímára gyakorolt kedvező hatása jelentős. Ezzel a faültetési móddal a fák és más növények növekedési esélye látványosan javul városi környezet ellenére.

Egyetlen fát ültettünk hagyományos módon kialakított ültetőgödörbe és talajkeverékkel az Arany János utca és a Hercegprímás utca sarkán. A burkolatban elhelyezkedő faegyedek köré faveremrácsot helyeztünk a fák gyökérzetének védelme és a talaj idő előtti túlzott tömörödésének elkerülése érdekében.

148 m2 új zöldfelületet a 17 db, parkolósávokat tagoló, kiemelt szegélyű, változó méretű növénykazettákba telepítettük, illetve egy ún. zöld buszvárót is megépítettünk. A szűk utca árnyékos, déli oldalán épült növénykazetták mindegyikében fa is áll, ezért ide árnyéktűrő növényeket ültetünk. Az északi oldalon, főleg az utcatorkolatok közelében lévő kazettában több napsütés várható, ezért ide félárnyékot tűrő évelőket és díszfüveket is ültettünk.

A növénykazetták és a fasorok öntözését automata öntözőrendszerrel oldjuk meg, melynek lényege, hogy az öntözés földbe telepített rendszer segítségével automatikusan, előre meghatározott program szerint történik, ezáltal a megfelelő víz- és tápanyagellátás egyszerűen és folyamatosan biztosítható. A beruházás területén már meglévő fákhoz (egy kivételével) utólagosan gyökérzónás öntözőrendszert telepítettünk.

Az alacsony cserje, díszfű‐ és évelőfelületek csepegtetőcsöves, esőérzékelős öntözőrendszert kaptak.

A csapadékvíz gyűjtésére és helyben felhasználására az Arany János utca 24. szám előtt ciszterna épült, mely a zöldfelületek és fák öntözésének kiegészítésére ad (a vezetékes öntözővíz helyett) fenntarthatóbb megoldást. A ciszterna mellett talajvízkút is helyet kapott, mely annak kiürülése esetén biztosít lágy öntözővizet.

Közúti közlekedés

Az Arany János utca az V. kerület egyik jelentős közúthálózati eleme. A Széchenyi rakparttól egészen a Bajcsy-Zsilinszky útig húzódik, azonban kelet-nyugati irányban nem bonyolít átmenő forgalmat. Ennek az az oka, hogy az utca – a belváros közúthálózatára egyébként is jellemző módon – egyirányú kialakítású, viszont nem egységes haladási iránnyal rendelkezik:

  • a Széchenyi rakpart–Tüköry utca közötti szakasz a belváros felé egyirányú,
  • a Tüköry utca–Nádor utca közötti szakasz az Akadémia utca felé egyirányú,
  • a Nádor utca és a Podmaniczky tér közötti szakasz a Podmaniczky tér fele egyirányú.

Az utcában jellemzően kétoldali párhuzamos parkolás van kijelölve különböző hosszúságú szakaszokon. Kerékpárral kétirányban lehet közlekedni a teljes szakaszon.

Az utca megújítása elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedők szolgáltatási színvonalának javítására törekedett, amelyhez hozzátartozik az is, hogy a közúti forgalom számára 30 km/h sebességkorlátozást vezettünk be a forgalombiztonság javítása, valamint annak érdekében, hogy a gyalogosbarát módon megújított útszakaszon a magas sebesség miatt ne alakuljanak ki veszélyhelyzetek. A korábbi forgalmi irányok és csomóponti szabályozások megmaradtak.

Kerékpáros közlekedés

A kerékpárosok számára az Arany János utca teljes szakasza korábban is kétirányban volt használható, számukra a megújítás nem okozott változást, az egyirányú útszakaszok ellenirányban továbbra is kerékpározhatók maradtak. Az útpályán kerékpáros nyom piktogramot csak a gépjárműforgalommal ellentétes irányban festettünk, irányhelyesen nem. A kerékpárok elhelyezésére több helyen új kerékpártámaszokat is kihelyeztünk.

Közösségi közlekedés

A 15-ös autóbuszok északi irányban az Október 6. utca–Arany János utca–Hercegprímás utca útvonalon keresztül közlekednek, míg déli irányban a Nádor utcán keresztül. Megállóhely északi irányban az Arany János utca 23. szám előtt volt korábban kijelölve, amit előrébb helyeztünk annak érdekében, hogy a Hercegprímás utcában található Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat szakrendelője rövidebb gyaloglási távolsággal elérhető legyen. A buszmegálló kiegészült egy fedett, zöld buszváróval. A csepegtető öntözőrendszerrel ellátott buszváró hátoldalán egy keskeny öntözött növénykazetta található, amelyből a futónövények be tudják futtatni a buszváró perforált hátlemezét, és az üveg tetejét.

Gyalogos közlekedés

A gyalogosok az útpályát különösebb szabályozás nélkül keresztezik, azonban a beruházás során a Hercegprímás utcai csomópont keleti ágán a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat megközelítésének segítésére egy, az Arany János utcát keresztező, kijelölt gyalogos-átkelőhelyet alakítottunk ki.

Modernizálódó közvilágítás

A modernizálódó közvilágítás egyfelől a meglévő befüggesztett lámpafejek cseréjét jelenti modernebb és energiatakarékosabb ledes lámpafejekre, másfelől az Arany János utca 23–25. szám alatt található ház falán is van három, falra rögzített karos lámpatest, melyeket lecseréltük.

Utcabútorok

hulladékgyűjtő edények acéllemezből készültek, kiemelhető, tisztítható, horganyzott gyűjtőedénnyel.

kutya higiéniás szemétgyűjtők hajlított acéllemezből készültek, kiemelhető, tisztítható, horganyzott gyűjtőedénnyel, a hulladék kategóriájára utaló perforált piktogrammal az oldalán.

Parkolásgátló oszlopokat is elhelyeztünk az utcában. Ezeknek az oszlopoknak két funkciója van: egyrészt a tervezett fák körül elhelyezve, a gépjárművek által használt felületek felől védik a fák törzsét az esetleges rátolatásból adódó sérüléstől, másrészt megakadályozzák azt, hogy a járdára szabálytalanul álljanak fel a járművek.

kerékpártámaszok a kerületben sok helyen már alkalmazott módon, egyedileg tervezett, hajlított acélcsőből készültek, a kereszteződések közelében helyeztük el őket.

Az újonnan telepített fák tövének védelmét faveremrácsok biztosítják. Az egyedi kinézetű öntöttvas faveremrács a kerületben több helyen is megjelenik.

Az Arany János utca 23. szám előtt, a buszmegállótól pár méterre egy köztéri ivókutat is elhelyeztünk.

A zöldfelületek körül kiemelt növénykazetta készült, melynek anyaga világos természetes kő.

Az utcában mindenhol törekedtünk arra, hogy négyzetes alapterületű, járda anyagával burkolható fedlapokat használjunk, minden esetben a rakásirányba forgatva.

Az Arany János utca létrejötte – történelmi háttér

Az Arany János utca a Bajcsy‐Zsilinszky útra nyíló Podmaniczky Frigyes teret köti össze egyenes vonalban a Széchenyi rakparttal. A 625 méter hosszú Arany János utca a reformkori városrendezés eredményeként épült ki, mely Pest városának északi irányú bővítése révén jött létre.

Az utca tengelyét az 1786‐ban épült Újépület hosszanti kelet‐nyugati oldalával párhuzamosan jelölték ki, pont úgy, ahogy az Arany János utcával párhuzamos további utcák (például a Széchenyi utca, a Bank utca, a Vigyázó Ferenc utca, vagy akár a Steindl Imre utca) esetében is tették. A szabályosan tervezett utcát nem jellemzik sem térbővületek, sem térszűkületek. Az utcát észak‐déli irányú utcák keresztezik, az északi oldalról hat, déli irányból öt utca csatlakozik be.

Számozása a Duna‐part felől kezdődik, legjobban a Podmaniczky Frigyes tér felől közelíthető meg. A Podmaniczky Frigyes tér a II. világháború után jött létre egy teljes épülettömb helyén, amit bombatalálat ért. A romok elhordása után megtörtént a tér rendezése, és azóta az Arany János utca bejárataként, fogadótereként funkcionál. A Podmaniczky Frigyes teret Belváros Önkormányzata 2019-ben megújította.

Észrevétele, kérdése van?
Amennyiben az Arany János utca felújításával kapcsolatban észrevétele van, kérjük, jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 1 428 0425-ös telefonszámon.