Déli Váci utca és környéke megújítása

Belváros Önkormányzata városmegújítási folyamatba kezdett az elmúlt évtizedben, melynek fontos eleme a patinás déli Váci utca és környékének megújítása. A felújítás részeként megújulnak a kétoldali járdák Váci utca Duna utca és Irányi utca közötti szakaszán, a Váci utca Irányi utca és Fővám tér közötti szakasza faltól falig, valamint a Nyáry Pál utca (a Váci utca és Molnár utca között), a Pintér utca, a Sörház utca (a Váci utca és a Belgrád rakpart között), a Havas utca (a Váci utca és a Belgrád rakpart között), valamint Váci utcához északról kapcsolódó utcák Váci utcai csomópontjai. A munkálatok 2022. június 13-án kezdődnek.

A beavatkozás célja a környezetminőség javítása, közvetve a vonzerő növelése és a kínálat minőségi megújulásának elősegítése. Ennek elemei között szerepel az egyedi, jól beazonosítható arculati megjelenés, illetve a kapcsolódó utcákban a zöldfelületek növelésével a rekreáció elősegítése.

 

Jelen helyzet
Ez az 1990-es évek óta gyalogos forgalom számára átadott, csökkentett forgalmú városi tengely vált a kerület és a főváros legnépszerűbb sétáló- és bevásárló utcájává. Különböző arányban, de az év minden szakában turistacsoportok korzóznak fel és alá az utca teljes hosszában rácsodálkozva az utca menti épületek szépségére, miközben az üzletek és vendéglátóhelyek bármelyikébe betérhetnek. Jellemzően a nyári szezonban a legforgalmasabb, de a karácsonyi vásárok idején is jelentős tömeg fordul meg az utcán.

Egyedisége abban rejlik, hogy a Dunával párhuzamos futású, és két további meghatározó célpont található a kezdő- és végpontjában. A számtalan rendezvény helyszínéül szolgáló Vörösmarty tér az utca északi részének végében, míg a Fővám téri nagyvásárcsarnok és a Szabadság híd pesti hídfője a déli szakasz déli végében helyezkedik el. Az északi és déli pólus látványosságai folyamatos gyalogosforgalmat generálnak mindkét irányba.

A Váci utca déli szakaszának jelenlegi arculata az utca gyalogosforgalmúvá alakításakor alakult ki. Ennek eredményeként ma is látható világosszürke színű kőzúzalékos térkőburkolat. Az utca világítása a historizáló stílusú kandeláberekkel történik, melyek között kétoldali fa-ülőfelületű, öntöttvas padok vannak. A mellékutcák jellemzően lakóutcák, így nem bonyolítanak a Váci utcához hasonló méretű forgalmat.

Mivel a Váci utca KRESZ szerinti besorolása gyalogút, ezért semmilyen járművel, így kerékpárral sem szabad az utcába behajtani. A Váci utcára továbbá érvényes, hogy tiltott az elektromos, vagy gépi meghajtású közlekedési-, sport-, szabadidős, vagy turisztikai eszközzel történő közlekedés is. Esetenkénti behajtás az Irányi utca vagy Só utca felől történhet, a csatlakozó utcák felől a behajtás parkolásgátló oszlopokkal fizikailag is akadályozott. A Váci utcában lévő üzletek árufeltöltése a csatlakozó utcákban kijelölt rakodóhelyekről történik.

Jelenleg nincsen talajkapcsolattal telepített zöldfelület, növényállomány a Váci utcában, csak planténerekben kihelyezett díszfák, illetve kisebb virágládákban egynyári virágos növények találhatók, melyek azonban nem képesek a zöldfelületektől elvárt ökológiai szolgáltatásokat biztosítani az utca és annak használói számára (árnyékolás, kedvezőbb mikroklíma).

Új burkolatok
Egyedi rakásmintájú, magas minőségű gránit burkolat kerül a meglévő alépítményre, ezzel is növelve a Váci utca és környékének nívóját. Elkülöníthetők lesznek a csak gyalogosforgalmú utcák (Váci utca, Pintér utca, illetve a csatlakozó utcák járdafelületei) és a vegyes forgalmú utcák (Nyáry Pál utca, Sörház utca, Havas utca) burkolatai. Az összes utca új, természetes kőburkolatot kap. Az utcatorkolati térbővületek képezik majd az átmenetet a Váci utca és a csatlakozó utcák között.

A gyalogosforgalom által folyamatosan használt középső közlekedési zónában, illetve a térbővületeket jelölő ellipsziseken belül egy egyedi mintázatú, magas minőségű sárgásbarna színű gránitból épülő burkolati rakásmintát alkalmazunk, míg az épületlábazatok melletti sávban egy visszafogottabb, középszürke színvilágú, de szintén magas minőségű gránitból épülő burkolati minta jelenik meg.

Az útpályák esetében természetes bazalt nagykockakövet, míg a járdafelületek esetében gránitzúzalékos térkövet építünk be. A szegélyeket mindenhol a járdaburkolat síkjába süllyesztve építjük meg, az útpályától 2 cm-re kiemelve. Az összes utcát megemeljük a járda szintjére. A Sörház és Havas utca esetében azonban nem csak az utcák burkolata, hanem a Molnár utcával alkotott csomópontjukat is kiemeljük.

A Pintér utca burkolata kiskockakövekből épül ki, több színben hullámzó mintával. Mozgalmas megjelenése teljesen új fényt visz a korábbi aszfaltozott utcaképbe.

A kereszteződésekben a gyalogosok átkelésénél taktilis jelzésrendszer épül ki a burkolatba építve. A jelzőkövek törtfehér mészkőből készülnek, ezért minden lerakott burkolattal kellő kontrasztot adnak, így jól érzékelhető a gyengén látók számára is a figyelmeztetés.

Egyedi burkolati kiemelést kap a Belvárosi Szent Mihály-templom főbejárata, illetve Nyáry Pál utcai bejárata. A csatlakozó burkolat rakásrendjébe illeszkedő, de nagyobb kőlapok kerülnek a bejáratok elé a templomot működtető premontrei rendhez kapcsolódó attribútumokkal. Egyedi burkolat rakásmintát kap a Váci utca 44. alatti épület visszaugró földszinti homlokzata által szervezett teresedés is.

Szintén egyedi burkolatot készítünk a Havas utca és a Váci utca kereszteződésében lévő, az épülethomlokzaton elhelyezkedő Lajtha-díszkút elé, melyet felújítjuk és újra üzembe helyezzük. A jobb észrevehetősége érdekében egy kisebb előteret képző burkolatot kap. A kút mészkő anyagához illeszkedő mészkő burkolat ívesen, az épület tagozataihoz igazodva emeli majd ki a környezetéből, mellyel a kereszteződés hangsúlyos téri elemévé válik.

Váci utca
A Váci utca továbbra is gyalogos övezet marad, ennek ellenére meghatározó arculati, és minőségi változások valósulnak meg. Ezek közé tartozik az egyenes utcavonalnak a kereszteződésekben létrehozott térbővületekkel való kiépítése. Az utcát meghatározó térbővületek a nyugati oldalon a Nyáry Pál, a Sörház és a Havas utcák kereszteződésében, illetve a teljes Pintér utca szakaszában, a keleti oldalon szintén a Nyáry Pál, illetve a Szerb utca és Szarka utca kereszteződésében fogják az utca felületét növelni.

A gyalogosforgalom által folyamatosan használt középső közlekedési zónában, illetve a térbővületeket jelölő ellipsziseken belül egy egyedi mintázatú, magas minőségű, sárgásbarna gránitból épülő burkolati rakásmintát építünk ki.

Nyáry Pál utca
Az Irányi utca felől a haladva az első keresztutca a Nyáry Pál utca, melynek a Duna felé eső szakasza teljes burkolatcserét kap. Az utca keleti szakaszából mindössze egy 10 m-es rész csatlakozik a felújítással érintett területhez, itt helyezzük majd el három mobil planténert. A Nyáry Pál utca nyugati szakaszának a jelenlegi, gyalogos és parkoló-kiszolgáló szerepe a felújítást követően is megmarad, illetve a Váci utca felé eső részén elhelyezésre kerül további két mobil planténer is. Az zsákutca keleti torkolatában a Váci utca 8 méteres, korzóhoz kapcsolódó térbővületet kap, mely a Belvárosi Szent Mihály templom kiemelését is szolgálja. Az utca keskenysége miatt a gyalogos közlekedésre a déli oldali járdán, valamint az utca parkoló forgalma miatt az útpályán is lehetőség lesz.

Sörház utca
A Sörház utca teljes hosszában szintén teljes burkolatcserét kap. A korábbi aszfaltburkolatok helyett természetes kő útpálya és térkő járdafelületek épülnek. A Sörház utca Váci utca felőli szakasza zsákutca marad, ennek a végén a Váci utcai találkozásánál szintén egy térbővületet alakítunk ki, mellyel a Váci utcai gyalogosfelület növeljük meg. A Molnár utcai kereszteződést kiemeljük, hogy a gyalogosforgalom szintben tudjon tovább haladni a Duna-part irányába.

Az utca a Molnár utca kereszteződésében megtörik, így olyan téri helyzet adódik, mintha két különálló utca lenne. Annak érdekében, hogy a szakaszok között minél erősebb legyen a kapcsolódás, a gyalogos összeköttetés a növényalkalmazás és az egy szintbe emelt burkolat fontos térszervező elemekként jelennek meg. Az útpályát természetes nagykockakőből, a járdafelület a déli Belváros utcáira jellemző térkőlapokból alakítjuk ki.

Pintér utca
A Pintér utca autóforgalomtól mentes átjáró a Váci és a Molnár utca között. Továbbra is kizárólagosan gyalogos funkciójú terület marad, járművel ezután sem lehet majd behajtani. Ezen a szakaszon csak az utca arculata, burkolatai újulnak meg. Az utca jelenlegi kiemelt szegéllyel való tagoltsága megszűnik, és faltól falig kiselemes természetes kővel burkoljuk. A Molnár utcai bejáratához nyitható parkolásgátló oszlopokat telepítünk.

Havas utca
A Havas utca keresztmetszeti szélessége a legnagyobb a csatlakozó utcák közül, illetve a vonalvezetése is egyenes, ezért ennek az utcának van a legnagyobb szerepe abban, hogy gyalogosforgalomnak elegendő teret biztosítson. A Molnár utca–Váci utca közötti szakasz zsákutca marad, elsődleges funkciója továbbra is a parkolás marad, nem lehet számítani sem átmenő forgalomra, sem nagyobb sebességre. Az utca Váci utcai torkolatában egy szakaszt a Váci utca burkolatával alakítjuk ki, ezzel bővítve a sétálóutca területét. Itt egy mobil planténerekből álló mikro zöldfelületet alakítunk ki.

Zöldfelületek
A sűrű közműhelyzet következtében az ültetett növényállomány telepítése nem csak a Váci utca környékén, de az egész Belvárosban igen nehéz. Annak érdekében, hogy fákat ültethessünk a szigorodó közmű védőtávolság előírások betartásával, nagyméretű, ülőfelületekkel ellátott növényládákat telepítünk. A Váci utcába becsatlakozó utcák torkolatában kialakuló mikrotereken kis városi oázisok létrehozása volt a célunk, hűsölő pontokat terveztünk, melyek javítják a Váci utca mikroklímáját, ugyanakkor nem vesznek el teret az utca felületéből, mert a mobil ültetőedények az utca térfala által meghatározott síkba vissza vannak húzva. A planténerek ovális formavilága a kiteresedések ellipszis alakjára reflektál. Ezek mindamellett, hogy megfelelő életkörülményeket biztosítanak a fáknak, egy esetleges havária esetén a fákkal együtt kiemelhetők. A növényládák oldalában lévő padok fa ülőfelülettel és háttámlával rendelkeznek. A torkolati terek fafaja egységesen a környező beépítés miatt félárnyékot kedvelő/tűrő, városi klímát elviselő, visszafogott, de határozott megjelenésű lombhullató fa: kislevelű hárs.

A Nyáry Pál utca adottságainál fogva nem alkalmas a fásításra, így a Váci utcai csatlakozásához a palnténerekbe helyezett fákat helyezünk el, összesen 5 darabot.

A Sörház utcában a fásítás a közműhelyzettel, a kapubejáratokkal és az épülethomlokzatok tagolásával összhangban szervezi a teret úgy, hogy nem a gyalogosfelületekből vesz el területet, hanem a parkolóhelyeket tagolja. A gyalogosforgalom ennek következtében zavartalanul használhatja a járdafelületeket teljes szélességben, melyekből a Váci utca –Molnár utca között a déli, a Molnár utca–Belgrád rakpart között az északi járdát alakítjuk ki szélesebbre a folytonosság érdekében.

A Molnár utcától nyugatra eső szakaszán 5 fát ültetünk el, a Molnár utca és Váci utca közötti szakaszon pedig további 3 fa elhelyezésére adódik lehetőség az épülethomlokzatoktól elhúzva, a parkolóhelyek között, így az épületekre sem nőnek rá és a gyalogos közlekedést sem akadályozzák. A Váci utca Sörház utcai térbővületébe további 2 fát is elültetünk a Váci utcába ültetendő fákkal megegyező faveremfedéssel ellátva. A Sörház az egyetlen utca, melynek kiteresedésében a fákat nem ültetőedénybe, hanem talajkapcsolatosan ültetjük el.

A Havas utca mindkét szakaszát fásítjuk, de a közművezetékek miatt csak az utca északnyugati oldalán. Keresztmetszeti szélessége a legnagyobb a csatlakozó utcák közül, illetve a vonalvezetése is egyenes, ezért ennek az utcának van a legnagyobb szerepe abban, hogy gyalogosforgalomnak elegendő teret biztosítson. Az utcában összesen 8 db ültetett fa kellemesebbé, barátságosabbá teszi az alapvetően parkoló funkciójú utcát. A Váci utcai torkolathoz 4 db fát ültetünk mobil planténerekbe.

A Váci utca és a Szerb utca csatlakozásában mobil plantérekbe 3 db fát telepítünk, a Szarka utcai csomópontba pedig 4 db fát.

A becsatlakozó utcákban egységesen oszlopos juharfákat telepítünk. Felfelé törő vezérágán kevés oldalág található. Fiatalon oszlopos, később kiszélesedő, enyhén ovális koronát nevel. Virágait tavasszal, lombfakadás előtt hozza. Nagyon jól tolerálja a téli fagyokat, a nyári meleget és a városi környezetet.

A Váci utcában a közművek és védőtávolságaik által behatárolt igen szűkös területsávon (az Irányi utca és a Sörház utca közötti szélesebb szakaszon) telepíthetőek csak fák, ezért összesen 12 új lombos hársfát telepítünk az utca szélesebb szakaszain, hármas csoportokban. A fák hármas csoportokban való vonalmenti kiosztása érzékelhető ritmust ad az utca térszerkezetének. Az ültetendő fafaj kiválasztásánál a várostűrés, árnyékadás, egyszerű fenntartás, környezetei igények, helyigény, várható kifejlett méret és esztétika mellett a helyszín reprezentatív jellege és a magyar fajták előnyben részesítése is szempont volt. A sokrétű követelményeknek megfelel a Tilia mongolica 'Buda', mely egy Magyarországon nemesített, 2010 óta forgalmazott, ám viszonylag ismeretlen fajta. Az alapfajnál gyorsabban nővő hárs szabályos kúp alakú koronát nevel, vékony barnásvöröses vesszőkkel. Koronája félig nyitott, kifejlett korában széles tojásdad alakú, megjelenése elegáns.

Mivel az egyébként is forgalmas Váci utca a jövőben még nagyobb tömegeket fog vonzani, ezért az utcába ültetendő fák számára azok növekedési erélyének és vitalitásának megtartása érdekében egy olyan, speciális életteret alakítunk ki, amivel hosszútávon tudnak a környezeti feltételeknek megfelelően fejlődni, ezért úgynevezett struktúra talajt alkalmazunk.

A mesterséges váztalaj, vagy struktúra talaj osztályozott kőzúzalék és termőtalaj keveréke, mely úgy tesz eleget a burkolatalépítmények teherbírási követelményeinek és műszaki szabványainak, hogy közben biztosítja a fa gyökerei számára a nélkülözhetetlen oxigén-, víz- és tápanyag-ellátottságot. A gyökerek a résekben növekedhetnek, és a közeg felveszi a rezgéseket és a túlzott terhelést. A szögletes felületű kövek egymásra támaszkodnak, ezáltal jól tömöríthető, teherbíró és egyben porózus réteget képeznek, melynek réseit a tápanyagokkal dúsított, jó minőségű termőföld tölti meg. Ez a bioszén alapú termék tartalmaz tápanyagokat és a talajélet megindulását aktiváló mikrobiológiai összetevőket is, így a biológiai humuszképződés a talajban gyorsan megindulhat.

A Váci utcában lehetséges a környező felületekről a csapadékvíz bevezetése, ezért itt vízbevezető és levegőztető kutakat helyezünk el, a csatlakozó Havas és Sörház utcákban viszont a fák parkolósávban történő elhelyezése és a keresztmetszeti sajátosságok miatt csak levegőztető funkcióval rendelkező műtárgyakat telepítünk. Minden fa gyökérzónás öntözőrendszert is kap.

A csatorna-, illetve a gázvezeték védőtávolsága miatt több helyen gyökérgát beépítése is szükséges. Az ültetősáv épülethomlokzatokhoz közelebb eső oldalán, a járda alatt a felszínhez közelebb futó elektromos és távközlési kábelek védelmére kisebb mélységű gyökérterelő lemezt építünk be.

A Váci utcában, a becsatlakozó utcák torkolatában kialakuló mikrotereken kis városi oázisok létrehozása volt a cél, ezekre a helyekre egységesen kislevelű hársfákat telepítünk nagy méretű planténerekbe. Sűrű ágrendszerük van, kompakt, középerős növekedésű, különösen télen dekoratív fák. A planténerekbe árnyéktűrő évelőket és díszfüveket is ültetünk. A mobil planténerek zöldfelületeit felszín feletti csepegtetőcsővel öntözzük.

Vízelvezetés
A Váci utca vízelvezetése a meglévő állapotnak a rekonstrukciójával valósul meg. A jelenlegi rácsos folyókákat cseréljük, a csatlakozó utcákban a vízelvezetés a jelenlegihez hasonló módon víznyelőkkel valósul meg.

Közlekedés
A Váci utcában közlekedési szempontból nem lesz változás, a megközelítése a mai állapot szerint történik a megújítást követően is. Az utcában lévő üzletek árufeltöltése a felújítás után is a csatlakozó utcákban kijelölt rakodóhelyek irányából történik. Az utcába behajtási engedéllyel rendelkezők (szemétszállító, fenntartó jármű, tűzoltó, mentő, lakók stb.) pedig ugyanúgy az Irányi utca, vagy a Fővám tér felől tudnak az utcába behajtani.

A Nyáry Pál utca nyugati szakaszának a jelenlegi, gyalogos és parkoló-kiszolgáló szerepe a felújítást követően is megmarad.

A Sörház utca Molnár utca és Belgrád rakpart közötti szakasza továbbra is a Belgrád rakpart felé marad egyirányú kialakítású, azzal a különbséggel, hogy a parkolósáv átkerül a déli oldalra.

A Havas utca Molnár utca és Váci utca között szakaszán megmarad a zsákutcás kialakítás és az utca Váci utca felőli vége a gyalogos korzó része lesz. A Molnár utca és Belgrád rakpart közötti szakasz a mai kialakításának megfelelően a Molnár utca felé egyirányú marad, azonban a meglévő déli oldali mellett az északi oldalra is terveztünk parkolósávot.

Utcabútorok
Az új burkolati rendszerhez, és a környező térépítészeti arculathoz illeszkedő berendezési tárgyak megválasztása és tudatosabb, a használatokhoz igazodó elhelyezése valósul meg, hogy a kitelepülések számára is elegendő szabadtér álljon rendelkezésre, de a gyalogosforgalom is zavartalanul tudjon áramlani.

A területen új, a környező, megújult közterületek kortárs arculatához illeszkedő, az üzemeltethetőségi, tartóssági és higiéniai szempontoknak megfelelő hulladékgyűjtőket (56 db) és kutya higiéniás szemétgyűjtőket (9 db) helyezünk el.

A Váci utcára merőleges felújított utcákban a fákat és a kereszteződéseket öntöttvas parkolásgátló oszlopokkal (pollerekkel) védjük az esetleges rátolatásból adódó sérüléstől, és az illetéktelen parkolástól. A parkolósávban különálló fák köré 3 db, egyéb esetekben (sarkon, útszéleken) pedig poller sorokat telepítünk. A Nyáry Pál, a Sörház és a Havas utca végére (Váci utca felől), illetve a Pintér utca elejére (Molnár utca felől) nyitható/kivehető parkolásgátló oszlopokat telepítünk.

A kerületben sok helyen már alkalmazott, és jól bevált módon, egyedileg tervezett, hajlított acélcsőből készült kerékpártárolókat is elhelyezünk a becsatlakozó utcák és a Váci utcai csatlakozásnál lévő torkolatok közelében, összesen 44 darabot.

Az újonnan telepítendő fák tövének védelmét eltolt középpontú ívekből, és sugárirányú rácsokból álló öntöttvas faveremrácsok biztosítják.

A Sörház utca torkolatába oszlopokba integrált párásító berendezést helyezünk el a fák közelében, melyek a Fővám tér és Március 15. tér között félúton hűsölőpontként jelennek meg.

A Havas utca–Váci utca kereszteződésben lévő műemléki mészkőből faragott medencéből, valamint egy bronz csapból álló Lajtha-kutat újból beüzemeljük, illetve egy egyedi burkolati előteret is kap a kút, hogy a kereszteződésben mindél hangsúlyosabb szerepe lehessen.

A Váci utcába új folyókákat helyezünk, egy egyedi rácsos lefedést kapnak, mely mindamellett, hogy megfelel a terhelési és lefolyási követelményeknek, megjelenésével hozzájárul a környezetminőség javításához.

A Váci utca Irányi utca Március 15. tér közötti szakaszára 8 db Főutca típusú támlás padot helyezünk el a fák közötti árnyékos helyeken. Ugyanilyen padok találhatók többek között a Váci utca északi részének felújított szakaszán.

A mellékutcák és a Váci utca torkolatába elhelyezendő planténerek egyik vagy mindkét oldala fából készült ülőfelülettel és háttámlával lesz ellátva. Mindegyik planténerbe fákat és évelőket telepítünk.

Észrevétele, kérdése van?
Amennyiben a beruházással kapcsolatban észrevétele van, kérjük, jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 1 428 0425-ös telefonszámon.