A Vadász utca és Nagysándor József utca megújítása

Belváros Önkormányzata újabb közterület megújítást fejezett be: „A Vadász utca és Nagysándor József utca megújítása” című beruházás során a Vadász utcának a Bank utca és Báthory utca közötti szakasza, illetve a Nagysándor József utca teljes hossza, faltól falig megújult. Az említett utcákban a közműfelújításokat korábban már elvégeztettük, ezért lehetőségünk volt a felszín rövidebb ideig tartó rendezésére, megújítására. A munkálatok 2019. október közepén kezdődtek meg és egy évig tartottak.

 

 

Felújítás előtti állapot

A Vadász utca a Báthory utca felől a Podmaniczky tér felé volt egyirányú, jobb oldalon – a kapubehajtók kivételével – teljes hosszon párhuzamos megállás, parkolás volt engedélyezett. Az elöregedett aszfaltburkolat töredezett volt, több eltérő korú és anyagú mozaikból állt össze mind az úttesten, mind a járdán.

Az utcabútorok pollerekre, közlekedési táblákra, felszíni tűzcsapokra és hulladékgyűjtőkre korlátozódtak. Fa, növénykazetta, dézsás növény, kerékpártároló vagy pad nem volt az utcában.

A Nagysándor József utcában a Bajcsy Zsilinszky út felől a Hold utcáig egyirányú gépjárműforgalom mellett a kétirányú kerékpáros közlekedés engedélyezett volt. Az utca teljes hosszán, mindkét oldalon megállási tilalom volt érvényben.

A természetes kőszegélyek szinte mindenhol megsüllyedtek, az aszfaltburkolat repedezett volt, pollerek, közlekedési táblák, felszíni tűzcsapok szabdalták itt is az utcaképet. Fa, növénykazetta, dézsás növény, kerékpártároló vagy pad ebben az utcában sem volt.

A felújítás főbb jellemzői

Az utcák átépítése során a gyalogos és vegyes forgalmú felületeket természetes kőburkolatból építettük át, a gépjárműforgalmi felületek egységes felületű gránit kőburkolatot kaptak. A meglévő kiemelt szegélyek megszűntek, ami az útpálya 8–12 cm-rel történő megemelését tette szükségessé, ezáltal az útpálya szintje majdnem a járda szintjéig megemelkedett, akadálymentessé vált.

A járda, valamint útpálya burkolatának elválasztása a Nagysándor József utcában csak a mélygarázsig készült 2 cm-es kiemelt gránit kőszegéllyel. A járdaburkolatokba a vakok és gyengén látók számára taktilis jelzésrendszert építettünk.

 

 

Zöldfelületek, utcabútorok

A Vadász utcában fasort telepítettünk, ezáltal lényegesen változott az utca képe. A menetirány szerint baloldalon 20 várostűrő fából álló fasor (teherbíró faveremráccsal, a felszín alatti részén gyökérterelő lemez beépítésével), jelentősen javítja az utca hangulatát és klímáját. Az összes faverem automata gyökérzónás faöntöző berendezést kapott. A fasor egyedeit azonos méretű és sorfa minőségű, előnevelt faegyedekből válogattuk össze. A fákat hármas csoportban veszik körül parkolásgátló oszlopok, hogy az autók esetleges rátolatásától védjék.

A Nagysándor József utca szűkössége és közművekkel való telítettsége nem tette lehetővé ültetett fa telepítését, ezért 5 planténeres fát és 4 padot helyeztünk ki az utcában.

 

 

Közlekedés

A közlekedés iránya megfordult a Vadász utcában. Megközelíteni a Podmaniczky tér felől lehet, elhagyni pedig a Báthory utca felé haladva lehetséges.

A telepített fasor vonalában párhuzamos parkolóhelyeket alakítottunk ki, melyek közül 6 mozgássérült parkolóhely.

Kerékpártárolókat a Vadász utca 30. szám alatti épület előtt, illetve a Vadász utca Podmaniczky tér felőli végére helyeztünk ki.

 

 

A Nagysándor József utca Vadász utca–Hold utca közötti szakaszának hálózati szerepe nincs, kapubehajtók ezen a szakaszon nem találhatók, ezért itt a gépjárműforgalom megszűnt, ezáltal gyalogos-kerékpáros övezet alakult itt ki, csak ideiglenes behajtásra van lehetőség.