A Hild téri játszótér és környéke megújítása

Az elmúlt évtizedben több beruházás is történt az V. kerületben, melynek célja a Belváros élhetőbbé tétele volt. Belváros Önkormányzatának célja a „Hild téri játszótér és környéke megújítása” elnevezésű beruházása során a tér és hozzá kapcsolódó közterületek funkcionális, minőségi és esztétikai felújítása, valamint a zöldfelületi arány növelése mellett a korszerű, akadálymentes, gazdaságosan üzemeltethető környezet kialakítása. Korszerűsítjük és felújítjuk a Hild téri játszóteret, valamint a térhez kapcsolódó közterületek és a Mérleg utca egy kis szakaszának megújítását is elvégezzük. A Hild tér Október 6. utca folytatásában lévő szakaszának burkolata a „Fő utca program” keretében 2010-ben már megújult. A munkálatok 2022. szeptember 15-én kezdődtek és várhatóan egy évig tartanak.

 

Történeti háttér

A Hild tér helyén egykor épület állt, az akkor Fürdő, ma József Attila utca 10. szám, amelyben 1881. május 1-jétől Magyarország első telefonközpontja működött. Az épület maradványait 1952-ig folyamatosan elbontották, majd a területet parkosították. A terület rehabilitációja az épület maradványainak eltávolításával lenne teljes, de az időközben ide telepített fák megőrzésének igényével ez nem fér össze.

A tér jelenleg három bejárattal rendelkezik: az Október 6. utca, a zsákutca és a József Attila utca felől. Utóbbit kíséri a bronzból készült, burkolatra állított Rikkancs szobor. Jelenleg egyszerű, zöldfelületbe állított pontalapozott drótkerítés veszi körbe a teret, melyet helyenként vadszőlő fut be. A burkolatok töredezettek, a mai kor térépítészeti elvárásainak már nem felelnek meg. A zöldfelületek nagyon rossz állapotban vannak, emellett a megvilágítás a bekerített területen és a nyugati térfal mentén, a zsákutcában nem elégséges.

Átalakítási koncepció

Olyan változatos, akadálymentes térrendszer kialakítása a cél, amelyben egyaránt megtalálhatók a tág terek (pl. a bejárati fogadótér, játszótér), és a kisebb helyek (pingpongasztal és az egyedi tárgyak környezete). A koncepció fontos eleme a bekerített terület és a zöldfelületek növelése, valamint a klímatudatos csapadékvíz-gazdálkodás elősegítése. Az új téralakítási koncepció által a tér szervesen tud kapcsolódni a nyugati térfalhoz, melynek funkcióit ezáltal magasabb színvonalra emeli. A tervezés során fontos szempont volt, hogy a parkban minden nyilvános funkció akadálymentesen elérhető és használható legyen.

A félig (illetve időszakosan teljes hosszban) gyalogossá alakított, félig vegyes forgalmú zsákutca lehetőséget nyújt védett gyalogos kapcsolatok megteremtésére, a funkciók kiegyensúlyozására. A zsákutca tervezett kialakítása helyet ad a teraszoknak a kitelepülésre és lehetővé teszi a zöldfelület növelését, így a mai közterület-használati igényekhez és célokhoz a jobban igazodik.

A meglévő értékes faállomány (és lombtömeg) megőrzése mellett a zöldfelület minőségi és mennyiségi növelése a cél a faállomány kiegészítésével. Ez a terület városi klímáját és használati komfortját jelentősen javítja. Új fákat is ültetünk a Mérleg utcában és a térbelsőben egyaránt.

A Hild téri játszótér új, korszerű megjelenést és eszközöket kap. Területe a zöldfelületek nélkül 402 m2.

Kerítés és kapuk

A kerítés áthelyezésével a tér elzárható területe északi, déli és nyugati irányban is megnövekszik. Az új, átláthatóságot biztosító, sötétedéskor zárható kapukkal ellátott kerítés az északi oldalon a helyszíni feltárásokkal ellenőrzött közművezetékektől biztonságos távolságban kapott helyet.

3 kapu tagolja majd a kerítést. A dél-keleti és az észak-keleti sarokban változatlan marad a kapu helye, viszont az utóbbi kiegészült egy komfortpontként is funkcionáló kapuépítménnyel. A nyugati bejárat a gyalogos utcarész kialakításához igazodik, helyzete párhuzamos lesz az útpályával. A gyalogosfelület kialakításával ennél a kapunál is kialakul egy kellemes teresedés.

A kerítés a járdához, burkolt felülethez csatlakozó részeken alacsony lábazattal épül, ahol viszont a zöldfelület a külső részen is folytatódik, ott lábazat nélküli kerítésmezőkkel készül.

Komfortpont

Az Október 6. utcai bejáratnál található a park bejárati épülete is, mely a játszótér használói számára nyilvános illemhelyként (női-férfi WC, mozgáskorlátozott WC, ami egyben pelenkázó is,) is szolgáló, a kapuval egybeépített építmény. A bejárat közelében szerszámraktár és kukatároló is lesz. A kinyúló tető esőbeállóként működik. Az épület akadálymentes kialakítású (pl. süllyesztett szegélyek a park határán, az alkalmazott burkolatok és csatlakozásaik is akadálymentesek), a tetején egy extenzív zöldtető kap helyet.

A tervezett főbejárati építmény egy földszintes, kívül zárt, a park felé pavilonos hatású lapostetős (extenzív zöldtetővel) épület lesz.

Zöldfelületek

A meglévő fák és a főutcai növényzet megtartása, életfeltételeinek javítása, a megfelelő árnyékoltság és a mikroklimatikus hatások kedvező alakítása voltak a zöldfelületek tervezésének legfőbb kritériumai. A zöldfelület méretét 35%-ra emeljük. A kerítésen belüli tér faállománya megmarad, azonban a kerítésen kívül 5 db fát törésveszély, kidőlésveszély és környezetbiztonsági okból ki kellett vágni. A kerítésen belül azonban 10 db, kívül pedig 3 db új fát ültetünk el.

A Hild tér helyén 1944‐45‐ig épület állt, amelynek maradványait 1952‐ig folyamatosan elbontották, majd a területet parkosították. A korábbi, területet érintő építkezések során tapasztalt beomlások, és a jelen beruházást megelőző feltárások alapján feltételezhető, hogy az elbontott épület pinceszintjének tömedékelése nem volt szakszerű és teljes körű. A terület rehabilitációja az épület maradványainak eltávolításával lenne teljes, de az időközben idetelepített fák megőrzésének igényével ez nem fér össze. A területen ezért csak ott végzünk teljes talajcserét (250 cm mélységig), ahol ez a megtartandó fák életfeltételeit, stabilitását (és a megtartandó műtárgyak állékonyságát) nem veszélyezteti.

A József Attila u. 12. sz. alatti épület és a Hild tér közötti utcaszakasz gyalogosforgalmúvá alakításával lehetőség nyílik a parki zöldfelületek kerítésen kívüli folytatására, ezzel a városi zöld jelentősebb mértékű növelésére, Így a telken belül 735 m2, a tervezési területen pedig összesen 851 m2 értékes zöldfelület jött létre.

A parkon belüli faültetés célja elsősorban a meglévő faállomány kiegészítése, és a várható életkorukat megközelítő, vagy funkcionális szempontból kifogásolható fák távlati cseréjének-pótlásának előkészítése. A park központi részére tervezett koros fák határozzák meg a koncepció gerincét, a többi, fiatalabb fa fajtaválasztása ezek alapján történik.

A Hild téren, a mély rétegű talajcserével érintett parkrészeken 4 db nagy méretű koros fát ültetünk, míg a meglévő fák környezetében fiatal egyedeket telepítünk.

A nagy lombkorona-fedettség és a környező épületek miatt a tér nagyrészt árnyékosnak mondható. A zöldfelületek fajtaválasztása során figyelembe vettük a benapozás-vizsgálatok eredményét, és a tervezett terepviszonyok miatt kialakuló nedvesebb területeket.

A térbelső vízelvezetése során a csapadékvíz helyben tartására törekedtünk. A lejtésviszonyok alakításával a nagyobb mennyiségű csapadékot a burkolt felületekről a zöldfelületekre vezetjük. A zöldfelületeket süllyesztett szegély határolja, és a domborzat kialakítása lehetővé teszi, hogy a többletvíz a zöldfelületeken előre tervezetten, drénezett részein összegyűjtve, hosszabb idő alatt szivárogjon/párologjon el.

A két játszótér szomszédságában lévő dombot gyepesre alakítjuk ki.

A gyepes területeknél intenzív taposástűrő fajokat terveztünk az egyedi tárgyak, a tipegők, a pingpongasztal, az egyedi padok, a páraoszlop környezetébe, illetve a József Attila utcai bejárat környezetébe, ahol várható az esetleges átközlekedés. A többi helyen alkalmazhatók a taposást kevésbé tűrő, magasabb fajok.

A zöldfelületek – a tér közepétől a kerítés vonaláig egyre növekvő – domborzatának játékosságát még inkább kiemelve, változatos magasságú cserjéket terveztünk. Az évelők közül a hosszan virágzó fajtákat alkalmazzuk.

Kúszónövényekkel futtatjuk be növényfuttató szerkezet segítségével a két Október 6. utcai térfal téren belüli oldalát. A fal lábazata előtt zöldfelület található, így lehetőség van talajkapcsolatos zöld fal létesítésére.

A komfortpont tetején zöldtetőt alakítunk ki olyan szárazságtűrő, lágyszárú évelő növényekből, amelyek a természetes élőhelyükön is nagyon szélsőséges körülmények között fejlődnek. A vegetációt nem kell öntözni és kaszálni sem.

Öntözőberendezések

A zöldfelületek és a fák vízutánpótlásáról automata öntözőrendszer gondoskodik majd, mely a meglévő fákhoz is kiépül. A Hild tér növényfelületeinek öntözési vízellátására talajvízkút fúrásával oldjuk meg és földbe telepített, csak az öntözés idejére kiemelkedő fúvókákkal rendelkező rendszer létesül. A korszerű rendszer segítségével lehetővé válik az egyes növényfelületek egyenletes beöntözése, így a szükséges vízmennyiséget oly módon tudjuk kijuttatni, hogy felesleges vízpazarlás ne történjen. Külön öntözzük a gyep és cserje felületeket, valamint a fákat. A gyepfelületek esőztető öntözést, a cserjefelületek pedig csepegtető öntözést kapnak. A fákat felszín alá telepíthető automata faöntöző berendezésekkel látjuk el, melyek alkalmasak az előírt mennyiségű víznek a gyökérzónába juttatására, valamint a talaj szellőztetésére is.

Új burkolatok

A Hild téren a térbelsőben műgyanta kötésű kőburkolatot, a hozzá tartozó átépülő, szintbeemelendő rövid utcaszakaszokon (Mérleg utca egy szakasza és a Hild térre bevezető zsákutca) pedig természetes kő burkolatot építünk.

A Mérleg utcai útpálya és parkolófelületek a Főutcához csatlakozva, azzal megegyező színű, minőségű, kiosztású, felületkezelésű és vastagságú gránit burkolatot kapnak. A Mérleg utca északi oldalán a szegély vonala jelenlegi helyén marad, de a megemelt útpálya szinthez képest 2 cm-es kiemelést kap. A Mérleg utca Hild térhez közelebbi oldalán szintén 2 cm-re kiemelt szegélyt alakítunk ki, az új parkolóhelyek kialakítása, a zsákutcai szakasz szintbe emelése, és vegyes forgalmúvá alakítása miatt, új nyomvonalon. A Mérleg utcai járdák aszfalt burkolatát mészkőre cseréljük.

A zsákutcában az útpálya teljes szintbe emelésével az épülethomlokzattól az áthelyezett kerítésig tartó teljes keresztmetszetben szegély nélküli vegyes forgalmú, illetve a József Attila utca 12. szám előtt gyalogosforgalmú utcaszakaszt alakítunk ki. Ez az útszakasz is teherbíró burkolattal épül, a fenntartó munkák, az áruszállítás, illetve a katasztrófavédelem járműveinek behajtását lehetővé téve. A Mérleg utca 11. szám homlokzata előtt 5 db parkolóhelyet jelölünk ki, melyek helyén a nyári időszakban terasz terület alakítható ki. A mészkő járda és útburkolat rakásmintája igazodik a Főutca burkolatkiosztásához.

A térbelsőben műgyanta kötésű burkolatot építünk, míg a játszótéren ütéscsillapító öntött gumiburkolat épül.

A körbekerített teret és közvetlen környezetét azonos burkolati minőség (szín és anyag) fogja össze és kapcsolja vizuális egységként a nyugati térfalhoz. A külső részeket a szigorú, úttengelyekhez igazodú merőleges rendszerű kiosztás különíti el a parkon belüli íves vonalvezetéstől.

Felújítjuk a forgalomtechnikai elemeket, úttartozékokat (szegélyek, parkolást gátló elemek). A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) szintbe helyezzük, felújítjuk, cseréljük.

Megújuló közvilágítás

Az Október 6. utcában a világítás a 2010-es felújítás során átépült, itt az azóta amortizálódott és a mai szigorúbb előírásoknak már nem megfelelő fényforrások cseréje valósul meg, összesen 5x3, azaz 15 db lámpatest esetében.

A Mérleg utcai szakaszon 1 db befüggesztett lámpatest és 1 db kétágú közúti kandeláber biztosítja a világítást. A befüggesztett lámpatestet helyben cseréljük. A kétágú kandeláber cseréje a Főutcában (Október 6. utca) a tér mentén található „faág” típusú, tört vonalú, nagy fénypontmagasságú oszlopokra történik, melyre azonos világítótestek kerülnek.

A térbelsőben (a kerítésen belül) a barátságos hangulat megtartása mellett biztosítjuk a közbiztonság megteremtéséhez szükséges megvilágítást. A térbelsőben összesen 9 db lámpaoszlopot telepítünk, oszloponként 1 vagy 2 db lámpatesttel.

A korábban sötét és elhanyagolt zsákutca világítása 6 m-es kandelábereken, a parkkal megegyező típusú világítótestekkel újul meg, így a zsákutcában összesen 5 db új lámpaoszlop lesz.

Utcabútorok

A kerítésen kívül 5 db, belül pedig 7 db új hulladékgyűjtő edényt helyezünk ki a felújítással érintett területre. Továbbá a Mérleg utca és a zsákutca sarkán egy kutya higiéniás hulladékgyűjtőt is elhelyeztünk.

A Mérleg utcában a parkolósáv mentén elhelyezett fák védelme érdekében parkolásgátló oszlopokat helyeztünk el a faveremrácsok körül.

Hajlított acélcsőből készült kerékpártámaszokat telepítünk a Hild téren kívül az Október 6. utcában (11 db) és a zsákutcai szakaszon (7 db). Az Október 6. utcában a Hild térhez közelebb lévő 3 db meglévő kerékpártámaszt óvatosan elbontjuk és áthelyezzük. Összesen így 15 db új kerékpártámaszt telepítünk.

A faveremrácsok egyedi kinézetű öntöttvas kivitelben készülnek a Mérleg utcában telepítendő két fához.

Padokból többféle is lesz igazodva a téren belüli funkciók kiszolgálásához:

Az íves padok (6 db) a burkolt felület szegélyének vonalát követik és jellegzetes megjelenést kölcsönöznek. Az ülőfelületük keresztirányú tömör fahasábokból áll. A padok közül 2 db 8 m hosszú, 2 db 10 m hosszú, 3 db 8 m hosszú, 1 db pedig 4 m hosszú. Sok támlás szakaszt is létesítünk, hogy komfortos legyen a padok kialakítása. Ülésmélységük: 50 cm, sugaruk változó méretű, helyenként háttámlával és kartámasszal lesznek felszerelve.

Egyedi, lekerekített bumeráng alakú padok (5 db) két különböző méretben (4 db kisebb és 1 db nagyobb méretű), és 45 cm magassággal készülnek. Megpihenve rajtuk, három különböző irányban is lehet szemlélni a környezetet. A nagyobb méretű pad egy közepes méretű fa körülölelésére, védelmére is alkalmas.

A játszótéren kívüli és a játszótéren elhelyezett hangtölcséreket egyaránt összekötjük. Két tölcsért talajtakaróval borított zöldfelületben elhelyezett tipegőkön/ugrálókon lehet megközelíteni, kettő pedig a burkolatszegély mentén helyezkedik el. A tölcséreket földalatti csövek és egy speciális hangelosztó kötik össze. Szokatlanul nagy távolságokra, akár 50 méterre is lehet kommunikálni velük elektronikus erősítők használata nélkül.

A téren két helyen helyeztünk el tipegőket. A tipegők külön játékélményt biztosítanak és ösztönzik a mozgást, hiszen hangot adnak ki, ha ráugranak vagy keresztülfutnak rajta. Az ugrálófelület textilerősítésű gumiszalagból készült. A „hangpárnák” minden korosztály számára szórakoztathatóak lehetnek.

A pingpongasztalt a zöldfelületekkel és egyedi padokkal körülvett teresedésre helyezzük el, melynek kialakításánál figyelembe vettük a várható használói csoport igényeit, és az eszköz körül a szükséges szabad területet biztosítottuk, valamint egyedi padokat helyezünk el az asztal körül a nézőknek.

A Hild tér nyugati oldalán burkolatban álló páragyűrűt helyezünk el, ami egy olyan egyedi tervezésű acélszerkezet, mely a víz-levegő kapcsolatot hangsúlyozza. Magában foglalja a vízellátást biztosító íves csővezetéket, az ezt megtámasztó cső tartószerkezetet, valamint az ezek takarására szolgáló lemez borítást. A vízellátó csőben kialakított menetes furatok a párásító fúvókák elhelyezését szolgálják, így a páragyűrű oldalán a fúvókákból kilépő párakúpok összessége gyűrű alakú, egészen különleges páraképet alkot. A gyűrűn áthaladva a látogatók egy klimatizált térrészre jutnak, mely különösen a nyári melegben felfrissülést jelent számukra. A méreteinek és süllyesztett kialakításának köszönhetően, felnőttek és babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedők is könnyedén átközlekedhetnek rajta.

A gyerekbarát ivókút, egyszerű, letisztult formavilágú, masszív acélszerkezet lesz, mely időzített nyomógombos csapteleppel rendelkezik. Az északkeleti kapuhoz kapcsolódó fogadótérre telepítjük.

A József Attila út mentén (a kerület több pontján megjelenő) zöld buszvárót helyeztünk el. A növényeinek öntözése (a teljes járda menti zöldsávval együtt) a tér öntözőrendszerébe kapcsolódik.

A köz‐ és vagyonbiztonság növelésére a térvilágítási oszlopokkal összehangolva térfigyelő kamerarendszert is telepítünk.

Forgalmi rend

Alapvetően megmarad a jelenlegi forgalmi rend. A Hild tér nyugati határoló útja zsákutca marad, de a József Attila utca felé eső része forgalommentessé válik.

A parkolási rend kialakításánál célunk volt a meglévő parkolók szabályos méretűvé és használhatóvá alakítása a zsákutcában. A Mérleg utcai szakaszon, a Hild tér oldalában 2 db új parkolóhelyet alakítunk ki. A zsákutcai parkolóhelyek időszakosan, az úgynevezett nyári üzemmódban további teraszok kitelepülésének adhatnak helyet. A Mérleg utca 11. szám homlokzata előtt 5 db parkolóhelyet jelölünk ki, melyek helyén a nyári időszakban terasz terület alakítható ki.

A Mérleg utca és Október 6. utca érintett szakaszán a kerékpározás feltételei nem változnak. Az Október 6. utcán, a téren és a Duna felé eső határoló zsákutcában több helyszínen kerékpártámaszokat helyezünk ki.

Észrevétele, kérdése van?

Amennyiben észrevétele van, kérjük, jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 1 428 0425-ös telefonszámon.