Déli Belváros Megújítása - III. ütem

Belváros Önkormányzata „A Jövő Városa” fejlesztési programmal folytatta a teljes Belvárost célzó fejlesztéseinek megvalósítását a Déli-Belváros megújítása projekt III. ütemével.

A projekt megvalósítása során mintegy 7000 m2 újult meg a Belváros déli része. A közterület-felújítás során megújult a Ferenczy István utca Múzeum körút és Magyar utca közötti szakasza, a Reáltanoda utca, a Szép utca és a Magyar utca burkolata, megnövelve a gyalogosfelületek méretét a parkolóhelyek számának megtartása mellett.

Az érintett utcákat többnyire kiemelt szegélyekkel, gránitzúzalékos térkő járdaburkolattal és aszfalt útpályával alakították ki. Ettől eltér a Magyar utca Reáltanoda és Henszlmann Imre utcák közötti szakasza, mert itt a nagyobb gyalogosforgalom és az utca szűk keresztmetszete miatt a járdát és az útpályát egy szintbe hozták gránit burkolatok használata mellett. A beruházás során a Károlyi kert körüli járdák is egységessé váltak, illeszkedve a korábbi felújítások során három oldalról már elkészült mészkő járdához. A rendkívül szűk utcák és sűrű közműhálózat ellenére is két új fát ültettek, valamint két kisebb növénykazettát is kialakítottak. A szűk, közművekkel terhelt kis utcákban két helyen volt erre lehetőség. Az egyik fát a Reáltanoda utcába telepítették az Eötvös Gimnázium elé, a másikat pedig a Ferenczyi István utcába a pesti városfal emléktáblája előtti teresedésre. Felújították a forgalomtechnikai elemeket, úttartozékokat is: szegélyek, parkolásgátló elemek, hulladékgyűjtők. A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (fedlapok, víznyelők, tűzcsapok) szintbe helyezték, felújították, cserélték.