logo
Text Size

El­ké­pesztő, ter­mál­víz tört fel Bu­da­pest kö­ze­pén! - ripost.hu -

Forrás: ripost.hu,  2018.09.17.

Az V. ke­rü­let, Va­dász utcai sport­köz­pont épí­tése során a fú­rá­sok si­ker­rel jár­tak, és 800 méter mély­ről fel­törő ter­mál­vízre buk­kan­tak. A víz nem­csak für­dő­zésre, hanem fű­tésre, víz­me­le­gí­tésre is al­kal­mas.

Bővebben, Link

  1. Legfrissebb hírek