A Podmaniczky tér megújítása

Belváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közterületek élhetőbbé tételére, ennek részeként az V. Kerület Önkormányzata beruházásában, a Kormány és a Főváros Önkormányzata támogatásával, 2019. január 7-én elindult a Podmaniczky tér rekonstrukciós munkálata.

A Podmaniczky Frigyes téren Belváros Önkormányzata teljes térrekonstrukciót hajtott végre, azzal a céllal, hogy egy teljesen új, mind a belvárosiak, mind az idelátogató budapestiek és turisták által kedvelt, igazi közösségi tér szülessen. Az átalakítás célja, hogy a városlakók és a használók ne pusztán egy jól működő tranzitteret kapjanak, hanem egy valódi közösségi helyszínt, amely lehetőséget ad a megállásra, találkozásra. A zöldfelületi megújításnak köszönhetően a Podmaniczky tér központi része valóságos városi ligetté alakult át.

 

Elsődleges szempontként nőtt a gyalogosak által használható terület, hiszen a téren található trolibusz-végállomás megszűnt, a Bank utca és az Arany János utca is egyirányúvá vált, ami lehetővé tette a gépjárművekkel azonos felületen történő biztonságos kerékpározást is. Egyedi tájépítészeti megoldásokkal és utcabútorokkal, magas minőségű természetes lapkő burkolat kihelyezésével éledt újjá ez a korábban közkedvelt találkozási csomópont.

A téren teljesen átalakult és 30%-kal nőtt a zöldfelület, amelyen belül 82 új fát ültettek. A fák beilleszkedését egy új megoldás segíti: a korszerű gyökérmenedzsment rendszer a fák gyors megerősödését és vitalitásának hosszú távú megtartását biztosítja mindamellett, hogy a fák a közművekkel és a burkolattal való együttélése is megoldódik. Integrált ülőhelyeket alakítottak ki, megújul a megújult vízjáték és a közvilágítás is, illetve elektromos töltőállomások is helyet kaptak a téren. Felújították a forgalomtechnikai elemeket, úttartozékokat (szegélyek, parkolásgátló elemek, faveremrácsok). A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) szintbe helyezték, felújították, cserélték. Fontos térelemek a hálózatosan elhelyezett okos oszlopok, melyekben a térvilágításon felül a wifi hot-spot is megtalálható.

 

Felújítás előtti állapot

A tér a belváros kisebb jelentőségű gyűjtő-elosztó intermodális pontja volt. Szerepe, hogy a nagyszámú gyalogos számára a lehető legkomfortosabb átszállást és módváltást biztosítsa a várakozási feltételek megteremtésével. A téren megtalálható volt az M3-as metró Arany János utcai állomásépülete, troli- és buszmegállók, valamint MOL Bubi gyűjtőállomás is.

A Podmaniczky tér mind a négy oldalán épülethomlokzatokkal körülhatárolt, alaktani szempontból zárt városi tér, a budapesti történeti városépítés számos korszakából származó épületek határolják. Reformkori klasszicista palota mellett egyaránt található historizáló, századfordulós és a 20. század első feléből származó modern bérház is.

Az M3-as metró építése során alakították ki tér zöldfelületének korábbi formáját, az elmúlt évtizedekben értékelhető változás a gyorsuló állagromláson kívül nem történt. A tér zöldfelületeit korábban kiemelt ágyásokként alakították ki. A kiemelést előregyártott, 50-70 cm magasságú előregyártott műkő és helyszínen készített, bazalt kockakőből épített támfalak biztosították. A falak korukhoz képest elfogadható, helyenként jó műszaki állapotúak voltak, de esztétikai értelemben meglehetősen elavultak.

A tér északi oldalán elhelyezett vízjáték (természetes kő anyagú csobogó, bazalt kockakő alapsíkra helyezve) már hosszú ideje nem működött, állapota leromlott, a lefolyók mindenhol eltömődtek.

A tér 80-as években történt kiépítését követően jelentős változás nem történt a területen. Az idő múlása igencsak meglátszott a tér állapotán. A burkolt felületek nagy része rossz állapotú, sűrűn szabdalt az aszfaltburkolat volt. Az ülőfelületek elavultak, helyenként balesetveszélyesek, a térnek csak bizonyos területrészei adtak lehetőséget a kulturált időtöltésre, találkozásra.

A tér tranzit funkciójú, ezért rekreációra és pihenésre csekély mértékben biztosított lehetőséget. Egyedüli kivétel talán a Podmaniczky Frigyes szobor környezete, a szobrot keretező körpad népszerű találkozóhely volt. Gyalogos közlekedési szempontból a tér egyéb területrészein folyamatos ’városi rohanás’ volt tapasztalható, főleg a metróépület irányába és onnan a környező utcák felé (Arany János utca és Bank utca). A tér nyugati oldalát a trolibuszok forgalmi zónája foglalalta el.

A tér felújításának főbb jellemzői ­– új burkolatok

Általánosságban elmondható, hogy minden burkolatnál törekedtek a magas minőségű, és hosszú távon is esztétikus kinézetet nyújtó, strapabíró, kellően vastag kőburkolatok használatára. Alapvetően 8, 10 cm vastag gránit és porfír anyagú köveket használtak.

Alapkoncepció volt, hogy a térfalak között egy térként kezeljék a területet, ezért ehhez igazodva a járdák burkolata anyagában ugyanaz lesz, mint amit a tér szélein, illetve amit a Vadász utca vonalában is alkalmaztak, tehát 8 cm vastag nagyobb elemméretű világos színű gránit burkolat.

Taktilis jelzésrendszer

Kőelemeket használtak, amikből marással emelték ki a szükséges jelzéseket. A kő típusát úgy választották meg (mészkő), hogy a kellő kontraszt legyen a környezethez képest, így a gyengénlátók is jól érzékeljék a figyelmeztetést.

 

Kerékpártárolók

Kerékpártárolókat a tér északi, és déli részére helyeztek el.

Utcabútorok

A padok elhelyezésénél figyelembe vettek minden igényt, a téren rövidebb időt (5-10 perc) és hosszabb időt eltöltők számára is telepítettek padokat a tér szélein és közepén. Korcsoport szerint is lehetőséget biztosítanak a pihenésre: vannak padok a közösségi tér kissé mozgalmasabb részein, de a nyugalmasabb északi, és déli térfalhoz közel is.

Szemetesből több van a téren, mint korábban, illetve kutyahigiéniás szemétgyűjtőket is elhelyeztek a téren.

 

Zöldfelületek

A zöldfelületek létrehozása esetében fontos szempont volt az ökologikus kialakítás és a fenntarthatóság. A zöldfelületi rendszer elemeinek minél átfogóbb megújítása volt a cél, valamint lényeges, hogy a használható, bejárható, élményt adó funkciók minél szélesebb kör számára elérhetők legyenek. A klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények telepítettek, több szintes, változatos fajösszetételű, adaptív társulásokat hoztak létre. A növényszelekció meghatározásakor kiemelt szempont volt a biodiverzitás. A területek átláthatósága és a biztonságérzet biztosítása érdekében a magas cserjefajok kerülendők. Az alacsony/közepes növekedésű cserjék közül előnyben részesítették az egyszerűen fenntartható, nyírható, látványos színű, virágzó fajtákat. Lombos fák telepítésére területrészenként eltérő mennyiségben volt szükség.

82 darab lombos fát ültettek, 220 m2 cserje- és 40 m2 évelőfelület telepítettek.

 

 Automata öntözőrendszer

Automata öntözőrendszer telepítettek a gyepek öntözésére spray-típusú esőztető szórófejeket helyeztek el (a szóráskép átfedésével). A cserjék-évelőágyak öntözése felszíni, vagy felszín alatti csepegtetőcsövekkel történik.

A fák esetében párosával telepített gyökérzónás faöntöző berendezést telepítettek. Az öntözés vezérlése mágnesszelepekkel történik, melyek egy központi öntözésvezérlőhöz vannak kötve. A vezérlőhöz tartozik egy szél- és esőérzékelő szenzor, mely a fölösleges, vagy nem hatékony öntözések megakadályozásával anyagilag és környezeti szempontból is a fenntarthatóság irányába viszi a tér felújítását.

Közúti közlekedés változása

Alapvető változás a közúti kialakításban a trolibusz-végállomás megszűnése, ezzel a tér körüljárhatósága is megszűnt. Az Arany János utcában megmaradt a két kihajtó sáv, viszont kialakítottak a Hercegprímás utca felé kapcsolatot biztosító ellenirányú kerékpározás lehetőségét.

Az átépítés során a Bank utca kialakítása is megváltozott, a Szabadság tér irányába egyirányúvá alakult. A Vadász utca a korábbihoz képest ellenkező irányban lett egyirányú.

Közösségi közlekedés változása

A trolibusz-végállomás megszűnt. A korábban itt közlekedő 72-es és 73-as jelzésű trolibuszok a 9, 914, 914A, 931, 950 jelzésű autóbuszokkal közös, kettős megállóban állhatnak meg a Bajcsy-Zsilinszky út szélső buszsávjaiban.

Parkolás változása

A tér átépítésével a parkolási lehetőségek némileg módosultak. Az Arany János utca 33. és 35. szám előtti  taxiállomást áthelyezték, helyette 4 parkolóhely létesült. A taxiállomás új helye a Bajcsy-Zsilinszky út 22. és 24. szám előtti parkolósáv gyalogátkelőhely felé eső végén, a két felhajtó közötti szakaszon van. A Bank utcában 8 férőhelyes parkolósávot alakítottak ki, amelyekből 2 hely kizárólag elektromos autó töltéséhez használható.

Gyalogos közlekedés változása

A gyalogos közlekedés a tér megújulásával alapvetően megváltozott, az útpálya megemelésével az egész terület sokkal inkább gyalogosbaráttá alakult. A Bank utcán keresztül a Vadász utca irányába továbbvezető új gyalogos-átkelőhelyet építettek ki.  

 

Az „V. kerület Podmaniczky tér megújítása” c. projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs keret támogatásával valósul meg.