Gazdálkodási adatok

Üzleti terv, beszámoló

A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. az üzleti tervét és a beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt időpontban és módon teszi közzé.

Foglalkoztatottak létszáma és a személyi juttatások
A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. összesített foglalkoztatotti létszáma: 12 fő
A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.-nél az összesítette havi személyi juttatásai bruttó 6.728.400,-Ft (12 fő) amelyből a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók összesített havi személyi juttatása bruttó 3.313.400,- Ft (5 fő)

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő szerződések

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatokat nem kezel.

A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások
A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.-nél nincsen ilyen támogatás.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.-nél nincsen ilyen fejlesztés és szerződés.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. a közbeszerzési információkat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt időpontban és módon teszi közzé.