A József nádor tér felszíni kialakítása

Belváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közterületek élhetőbbé tételére, ennek részeként az V. Kerület Önkormányzata beruházásában, a Kormány támogatásával, 2018 májusában elindult a József nádor tér rekonstrukciós munkálata.

 

Elsődleges cél volt a köztér környezetminőségének emelése, a közösségi jelleg további erősítése, a tér arculatának megújítása a város kibontakozó új fejlődési ciklusát erősítő módon. Fontos követelmény a gyalogosforgalom elsőbbségének elősegítése, és a megújuló József nádor tér integrációja a Belváros bővülő gyalogos hálózatába.

A közel 8500 négyzetméter nagyságú tér újratervezésekor fontos szempont volt a természet megjelenítése, amit mind a zöldfelületek, fasorok telepítése, mind pedig a víz, mint új elem megjelenése képvisel a téren.

Új burkolatok és térfelosztás

A mélygarázs építésének földfeltöltési és közműépítési munkálatait követően a felszínrendezés során a tér faltól falig megújult. A felújítás során az utcák és terek átépítésénél a magas minőség, a fenntarthatóság, a városépítészet és a közterület-használat megváltozott gyakorlatának érvényesítése, az építészeti örökség és a kulturális értékek kiemelése volt a szempont. 

A teret 3 fő funkcionális területre osztották, melyeken eltérő burkolati anyagokat és fektetési módot alkalmaztak: a járdát, az útpályát és a felszíni parkolósávokat andezit kiskockakő burkolattal, a tér közepén kialakított gyalogos felületeteket pedig nagyméretű mészkő és andezit lapokkal burkolták. A burkolati felületeket a csapadékvíz elvezetését biztosító folyóka rendszer, vagy annak nyomvonalán épülő süllyesztett szegélykő burkolati motívum választja el egymástól.

A burkolatba vakok- és gyengén látók részére vakvezető jelzőburkolatot építettek.

A tér központi eleme továbbra is a restaurált József nádor szobor maradt, ennek eltérő oldalain a két új vizes elemmel is rendelkező díszkút felállítása történt meg: a Herendi Porcelánmanufaktúra az „Élet fája” közterületi alkotást hozta a parkba, míg a Zsolnay Porcelánmanufaktúra a „Herkulesfürdői díszkút” másolatát állította fel.

A József nádor szobor Johann von Halbig alkotása. 1869-es felállításakor az egyik első, nem szakrális témájú szoboralkotás volt a fővárosban. A közkedvelt nádor 1847-es halálakor kezdeményezés indult egy őt ábrázoló szobor felállítására, ezt viszont az egy évvel később kitört forradalom megakadályozta. Végül az 1850-es évek végén kötöttek szerződést Halbiggal, aki 1860-ra le is szállította a szobrot. Az elkészült alkotás közel egy évtizedig hevert a Városháza udvarán egy faládában, türelmesen várva, hogy az illetékesek tisztázták, kinek a feladata az alkotás felállítása és ki fizesse a felmerülő költségeket. A szobor végül a helyére került, ráadásul sikeresen átvészelte az elmúlt másfél évszázadot.

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra saját motívumainak felhasználásával tervezte az „Élet fája” elnevezésű műalkotást. Különleges felépítését az adja, hogy a belső részben elhelyezett acélváz végein – rügy mintázatban vannak az egyes elemes porcelántestek ráépítve. A „fa gyümölcseit” belülről megvilágítják, mely a porcelántest készítésének egyediségéből fakadóan különleges látványosság a megújult téren. A fa ~2,80 m magas és egy vízzel körül vett medencében áll, melyben habosító fúvókák mozgatják a vizet és adnak egyedi játékos megjelenést a műalkotásnak.

 

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra szakemberei a tér terveinek áttekintése után álmodták a térre a „Herkulesfürdői kút” mását. A kutat a tér déli zöldfelületében helyezték el. A kútról fentről lefelé vízköpőkön keresztül csorog le a víz a középen elhelyezkedő kisebb medencékbe, melyekből tovább folyik az alsó nagyobb gyűjtőmedencébe. Teljes magassága 4,25 m. Színvilágban a pasztelles, az eredeti helyszínen is fellelhető Tardosi színvilághoz hasonló lesz a szökőkút, valamint a megvilágítás is fontos szerepet kapott: kiemeli a medence alján lévő motívumokat.

 

 

Zöldterületi megújulás

A zöldfelületi rendszer elemeinek minél átfogóbb megújítása volt a cél, valamint lényeges, hogy a használható, bejárható, élményt adó funkciók minél szélesebb kör számára elérhetők legyenek. A zöldfelületek létrehozása esetében fontos szempont volt az ökologikus kialakítás és a fenntarthatóság is. A téren a zöldfelület növekedett, a burkolt gyalogos felület az eddigi útpálya terhére nőtt.

A beruházás részeként 54 db új fát ültettek, valamint a téren a hagyományoknak megfelelően gyepterületet alakítottak ki I. osztályú, prémium minőségű, gyommentes készgyep felhasználásával. A gyepfelület köré a tervezett kő lábazat mellett körülbelül 2 méter szélességben alacsony növésű talajtakaró növényeket ültettek.

A parkban és egész területen öntözőhálózat létesült a gyep, a sövény és a fák megfelelő vízellátása érdekében. Az öntözőhálózat központjai a kutak gépészeti aknáiban, illetve a déli oldali gyepfelület esetében süllyesztett kivitelben készültek.

 

A megújuló közparkban sétányok létesítésével és padok elhelyezésével az V. Kerületi Önkormányzat a megnyugtató és pihentető kikapcsolódás lehetőségét kívánja biztosítani minden ide látogató és itt lakó számára.

A korábbi, főleg felszíni parkolásra alkalmas kialakítással szemben az új, parkosított tér főként a gyalogosforgalom számára szolgál pihenőhelyként. A tér védett övezet jellege továbbra is megmaradt, ezzel is biztosítva a teret körbefutó egyirányú utcák csekély forgalmát.

Az új térkialakítással lehetőség nyílt különböző rendezvények megtartására – karácsonyi-, illetve tavaszi vásár – illetve az ezek ellátásához szükséges közművek becsatlakozásait is kialakították.

Közlekedési rend

A tér forgalmi rendje a korábbiakhoz hasonló maradt. A behajtás csak a BKK járatainak és az engedéllyel rendelkezők számára biztosított. A József nádor tér felszíni útjai az engedéllyel rendelkezők részére a József Attila utca nyugati ága, illetve a Nádor utca felől érhetők el. Az útpályák mindkét oldalán a helyi lakosság részére felszíni parkolókat alakítottak ki: 56 párhuzamos parkolóhelyből 2-t mozgássérültek számára jelöltek ki.

A tér gépjárművek részére egyirányú utakon körbejárható. Kerékpárral közlekedni a déli és keleti útszakaszon szembeforgalomban is megengedett. A tér északi és déli részén 6 kerékpártárolót helyeztek el.

A József Attila utcán közlekedő gyalogosok számára a park felőli oldalon új gyalogos-átkelőhelyet jelöltek ki.

Kapcsolódó beruházás

A tér alatt az OTP Ingatlan Zrt. beruházásában egy háromszintes, több mint 500 autó befogadására alkalmas, akadálymentesített mélygarázs épült, amely nemcsak a környék forgalmát javítja majd, hanem a tér kihasználásának is új szerepet ad. Lesz a létesítményben nyilvános WC és széfszolgáltatás is. A környezettudatos gondolkodás jegyében zuhanyzóval ellátott kerékpártároló, sőt az elektromos autók számára alkalmas töltőállomás is létesül.