Egyetem tér - Nagy Fa telepítési program

Belváros Önkormányzata folytatja az utóbbi években megkezdett jelentős zöldterületi fejlesztéseit az élhetőbb belvárosi környezet megteremtésének elősegítésére, amely egyrészről a felújítandó tereken és utcákon minél több új fa ültetését és zöldfelület kialakítását jelenti, másrészről a már felújított tereken új fák elültetésének lehetőségét vizsgálja.

Az Egyetem tér a „Belváros új Főutcája kiépítése” beruházás első ütemében újult meg 2010-re, kiváló minőségben, természetes kőburkolattal, növények telepítésével, vízarchitektúrák alkalmazásával és új utcabútorokkal. Az eltelt idő igazolta a térépítészeti kialakítást, azonban a klimatikus viszonyok gyorsuló mértékű változása a belvárosi árnyékmentes területeken hatványozottan jelenik meg, ezért felmerült az igény a zöldfelületi arány további növelésére, újabb fák ültetésére az Egyetem térre. A munkálatok 2024. július elsején kezdődnek és várhatóan 2025 tavaszáig tartanak.

Megújítási koncepció

Az Egyetem tér épületekkel szorosan körülvett, teljes egészében burkolt terület, nyaranta túlmelegszik, ezért a megújítási koncepciójában hangsúlyos szerepet kapott a zöldfelületi arány növelése, ami hozzájárul ahhoz, hogy a tér jelenlegi klimatikus viszonyait mérsékelni tudjuk. Célul tűztük ki az Egyetem téren 3 db extra méretű fa elhelyezését, és ezekhez kapcsolódóan, illetve önálló facsoportok ültetését 18 db normál és nagyméretű fa elhelyezésével. A Papnövelde utca felőli oldalon fasort alakítunk ki, ezáltal a téren összesen 21 új fát ültetünk el. A változatos térkialakítással, a különböző korú és méretű fák ültetésével a lokális hőszigethatás csökken, jelentősen nő a párolgó- és árnyékolt felület, pozitív hatásuk szinte azonnal jelentkezik majd. A burkolatokat a beültetett fákat körülvevő faveremrácsok területének kivételével az eredeti állapot szerint visszaállítjuk. A köz- és térvilágítás, a vízelvezetés, illetve az átépítés utáni forgalomtechnika a téren nem változik. A „Sajt-szökőkutat” áthelyezzük a Henszlmann utca torkolatába, a helyén egy új ivókutat telepítünk.

Új zöldfelületek

A térre 21 új fát ültetünk kisebb facsoportokban, ebből 3 extra méretű, koros fa lesz, melyeket karakteres formájuk, levélzetük miatt a tér központi helyeire telepítünk. A fák lombtömege által adott árnyéknak és a leveleiken elpárologtatott víznek köszönhetően sokkal kellemesebb és élhetőbb mikroklímát varázsolnak a városi környezetben. A fahelyek, ahol ez lehetséges, egymással kapcsolatban állnak majd, a fákat kisebb facsoportokat alkotva helyeztük el.

A fákat továbbra is teljes mértékben burkolt felület veszi majd körül. A fák életterének kialakítására és az optimális életkörülmények hosszú távú fenntartására érdekében a teherbíró burkolat alatt mesterséges váztalaj beépítését alkalmazzuk. A mesterséges váztalaj osztályozott kőzúzalék és termőtalaj keveréke, mely úgy tesz eleget a burkolatalépítmények teherbírási követelményeinek és műszaki szabványainak, hogy közben biztosítja a fa gyökerei számára a nélkülözhetetlen oxigén-, víz- és tápanyagellátottságot. A gyökerek a résekben növekedhetnek, és a közeg felveszi a rezgéseket és a túlzott terhelést. A szögletes felületű kövek egymásra támaszkodnak, ezáltal jól tömöríthető, teherbíró és egyben porózus réteget képeznek, melynek réseit a tápanyagokkal dúsított, jó minőségű termőföld tölti meg.

Az ültetendő fák életfeltételeinek megteremtése és hosszú távú fenntartása érdekében gyökérmenedzsment- és automata öntözőrendszert építünk ki a csapadékvíz bevezetésének lehetőségével kiegészítve, sőt a téren már meglévő fákat is bekapcsoljuk az öntözőhálózatba.

A fák elhelyezhetősége érdekében meglévő közművek kiváltása (gáz és víz) is szükséges. A közművek hálózata és védőtávolságaik miatt a téren kétféle faültetést alkalmazunk: stockholmi faültetési rendszert, ahol több fa összefüggő alépítményének kialakítása lehetséges, és gyökércella rendszert, ahol a közművek nem teszik lehetővé a szerkezeti talaj beépítését.

Az újonnan ültetett fák közül 3 egyed extra méretű koros fa lesz, melyek elültetéskori magassága akár a 8–10 métert is meghaladhatja. Ezeket a faegyedeket gyökéröntözéssel, életminőségük javítását segítő stockholmi faültetési rendszeren alapuló, méretüknek megfelelő fahely kialakítással telepítjük. A normál méretű, előnevelt fák közül 13 db esetében stockholmi faültetési rendszert, 5 db esetében pedig gyökércellás faültető rendszert alkalmaztunk.

A stockholmi faültetési rendszer alapja a váztalaj, mely kiegészül egyedi műtárgyakkal (vízbevezető- és levegőztető kút, gyökérnövekedést lehetővé tevő faveremrácstartó keret) és bioszén hozzáadásával, illetve speciális kitöltő- és ültetőközeggel. A lehulló csapadékvíz elszivárog, majd a fák helyben párologtatják, így a városi mikroklímára gyakorolt kedvező hatása jelentős. A struktúra talaj sáv teljes területén az alsó 30 centiméteren talajcserét végzünk.

A gyökércella rendszer egy teherbíró műanyag elemekből összeállítható váz, mely biztosítja fák gyökérzónájának védelmét, és kiegészítő rendszereivel szabályozható a gyökerek növekedése a közművek és burkolatok felé, illetve a talaj megfelelő nedvességtartalma és szellőzése.

A téren az ELTE épülete előtt két meglévő gömbkőris áll. Ezek a kb. 12-13 éve elültetett fák, az életkörülményeik javításával támogathatók a nagyobb lombtömeg növelésében és az egészségesebb fejlődésben. A két fa közül a templomhoz közelebb eső kőris jóval kisebb, fejlődésben feltehetőleg erősebben akadályozott. Ennek közvetlen közelébe is tervezzük új fák telepítését, melyek közül 3 db stockholmi faültetési rendszerbe kerül. A meglévő fa revitalizálása az új fákkal közös alépítménnyel hatékonyabb (minél nagyobb az összefüggő élettér annál jobban tud működni a rendszer). A meglévő fák stockholmi rendszerbe integrálása a gyökérzóna feltárásával, a talaj cseréjével, az elérhető felszín alatti élettér növelésével és a kiegészítő rendszerek (vízbevezetőlevegőztető kutak, öntözés) beépítésével történik.

Átalakuló vízjátékok, utcabútorok

Az Egyetem tér dél-keleti részében található Sajt-szökőkutat áthelyezzük a Henszlmann utca torkolatában található Könyv szökőkút helyére és egyben korszerűsítjük a vízgépházát.

A Sajt-szökőkút helyén egy új ivókutat helyezünk el. Az automata öntözőhálózat kiépítéséhez kapcsolódóan felújítjuk az itt található vízgépészeti rendszert is.

A Kecskeméti utcában és a téren alkalmazott faveremrácsokat telepítjük az újonnan ültetendő fák köré.

A téren található üvegpollerek világítása is megújul.

A Láb-szobor gördeszkázás elleni védelmét a körülötte található kövek sávos bemarásával biztosítjuk.

Néhány helyen a meglévő fix pollereket felváltják a nyitható pollerek, erre a tűzoltó felvonulási terület miatt van szükség.

Forgalmi rend

A munkálatok során ideiglenes forgalmi változásokkal kell számolni, azonban a forgalmi rend a beruházást követően nem változik, az útpálya keresztmetszeti szélessége sem módosul.

Észrevétele, kérdése van?

Amennyiben észrevétele van, kérjük, jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 1 428 0425-ös telefonszámon.