Belváros új Főutcájának kiépítése - I. ütem

A Belváros új főutcájának kiépítése - I. ütem projekt az Európai Unió támogatásával megvalósult integrált városfejlesztési program részeként, a lakosság életkörülményeinek minőségi javítását, ezenkívül a kiskereskedelem és vendéglátás élénkítését tűzte ki célul kerületünkben. A Magyar Kormány döntése alapján (1045/2008.(VII.14.) Korm. határozat) a Budapest Szíve Program részeként a Belváros új főutcájának kiépítése - I. ütem projektjavaslat akciótervi nevesítése 2008-ban történt meg, melyet a kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése követett 2009. április 23-án. A kivitelezési munkálatok 2010. április 6-án fejeződtek be.

 


A munkálatok érintették a Kecskeméti utca - Október 6. utca vonalán található tengelyt, valamint a  déli Belvárosban a becsatlakozó kis utcák egy részét. A Belváros új Főutcája teljes hosszában díszburkolatot kapott, melynek anyaga a közlekedési és parkoló sávokban világosszürke színű gránit, a gyalogos felületeké pedig természetes mészkő. Az exkluzív megjelenést növények telepítésével, vízarchitektúrák alkalmazásával és új utcabútorokkal kívántuk még szebbé, élhetőbbé alakítani, hogy a Belváros közterületei ismét a városi élet színterei lehessenek.

A nagyszabású közterület-megújító projekt keretében az eddig főként csak az autósok érdekeit szolgáló építészeti és forgalomtechnikai kialakítások megváltoztatásra kerültek annak érdekében, hogy a helyi polgárság, azaz a lokális gyalogosforgalom prioritást élvezzen. Belváros-Lipótváros teljes területére vonatkozó korábbi forgalomszámlálási eredmények alapján a projekt megvalósítását megelőzően a Belváros déli területrészén átlagos munkanapokon mintegy 18 000 – 22 000 egységgépjármű haladt át. A projekt megvalósulásával a tranzit gépjárműforgalommal szemben a gyalogosok és kerékpárosok előnyt élveznek. A lakosság érdekeit figyelembe véve a projekt kapcsán megvalósult új forgalmi rend kialakítása következtében csak a célforgalom részére érhető el a kerület belső magja, így a Belvárost sújtó zaj,- levegő,- rezgés- és egyéb környezetszennyezés, valamint -terhelés drasztikusan csökkent.

 

A forgalomcsillapítás alapjait a tárgyi projekt valósította meg, az érvényes KRESZ szabályok biztosította módon, többnyire „Behajtani tilos, kivéve célforgalom” táblák kihelyezésével, valamint be- és áthajtást akadályozó süllyedő oszlopok kihelyezésével. A műszaki átadást követő forgalmi változtatások átrendezték a kerületi gépjármű-közlekedési gyűjtő hálózatot, amelynek következtében a Főutca tengelyre érkező tranzit forgalom nem tud tovább jutni az Erzsébet híd és észak Budapest irányába. A projekt keretében kommunikációs kampányt folytattunk annak érdekében, hogy minden érintett értesülhessen a célokról és azok elérését biztosító eszközökről, valamint a projekt megvalósulása következtében létrejövő életminőség javítást eredményező változásokról. Kiemelendő, hogy a korábbi, a kerület közepén áthaladó tranzit közlekedési lehetőség mindörökre megszűnt az új forgalmi rend bevezetését követően.Tudjon meg többet a projektről

http://belvarosujfoutcaja.hu/old