A Városház utca és környéke rekonstrukciója

 

Városház utca és környéke rekonstrukciója I-II. ütem 

A 'Városház utca és környéke rekonstrukciója’ című ütemezett fejlesztés 2016. július 11-én vette kezdetét, amelynek első ütemében a Városház utcát és Párisi utcát (a Városház és Petőfi Sándor utcák közötti szakaszon) újította meg Önkormányzatunk. A munkálatok során faltól-falig cserélték az utcák burkolatait. A járdán porfír lapkő burkolatot helyeztek le, az útpálya és a parkolósáv új aszfaltburkolatot kapott. Felújították a forgalomtechnikai elemeket, szegélyeket, utcabútorokat. A felszíni vízelvezetés helyreállításával együtt a közművek felszíni elemei (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok, stb.) szintbehelyezését és szükség szerinti felújítását, illetve cseréjét végezték el. Az útépítési munkálatokat megelőzően a Párizsi utcában a Fővárosi Gázművek Zrt. vezeték cserét végzett. A Városháza utcában az útépítési munkálatokkal párhuzamosan a Fővárosi Vízművek Zrt. a vízvezeték nagyobb keresztmetszetűre történő cseréjét hajtotta végre, valamint a FŐTÁV Zrt. egy távfűtési vezetéket fektetett le. Az utca burkolatának megújítása mellett a közvilágítás is megújult, díszes, a Belváros építészeti stílusába illeszkedő kandelábereket helyeztek ki. A munkálatok I. üteme 2016 decemberében fejeződött be, amelynek során a Városháza utca 4356 m2, míg a Párizsi utca 864 m2 nagyságú területen újult meg.

A fejlesztés sorozat II. ütemében 2017. augusztus 7-én kezdetét vették a Kamermayer teret, Gerlóczy utcát, Vitkovics Mihály utcát és Vármegye utcát érintő felújítási munkálatok. A fejlesztés során ez esetben is az utca burkolatainak faltól-falig történő cseréjét végezték el az I. ütemhez illeszkedő műszaki tartalommal.

A projekt csaknem teljes területe természetes kőburkolatot kapott és a kis utcák, valamint a Kamermayer tér autós és gyalogos felületei egy síkba kerültek. A Kamermayer téren egy nagyobb zöldfelületű, élhető, esztétikus, gyalogosbarát tér alakult ki. A közvilágítás megújítása a Városház utcában már megismert korhű kandeláberekkel és lámpatestekkel valósult meg. A Kamermayer tér növénykazettákkal és fák telepítésével szépült, valamint elhelyeztek egy köztéri ivókutat és egy kisebb méretű vízjátékot, valamint egy MOL Bubi gyűjtőállomást is.

A fejlesztés sorozat II. ütemének befejező munkálatait a Semmelweis és a Gerlóczy utca felújításával zárta Önkormányzatunk. A felújítás 2018. április 9-én vette kezdetét, amelynek eredményeképpen nagyságrendileg 8900 m2-nyi terület újult meg. A felújítást követően a Semmelweis utcának a megszokott egyirányú forgalma megváltozott, a Gerlóczy és Vitkovics Mihály utca közötti szakaszon az irány megfordult, az utca további szakasza egyirányú maradt a Kossuth Lajos utca felé.

Az építési munkálatok során a Semmelweis utcában szélesebb gyalogos felületeket hoztak létre, amelyeket porfír anyagú természetes lapkővel burkoltak. A járdát a parkoló járművektől új, városi környezetet tűrő fasor (35 db korai juhar ’Cleveland’) választja el, valamint a parkolók lezárásaként nagyobb felületű zöld növénykazetták is megjelent, virágokkal, cserjékkel és örökzöldekkel. A fasor alatt automata öntözőrendszer épült, biztosítva a fák gyors növekedését és hosszú, egészséges életét. A parkolósáv gránit burkolatot kapott, az útpálya pedig teljes pályaszerkezetében újraépült, felületén aszfaltborítással. A közvilágítást korhű kandeláberekkel és lámpatestekkel újították meg. Új utcabútorokat, padokat és kerékpártárolókat is kihelyeztek

 

A Gerlóczy utca felújítását az övezeten belül az elkészült szakasz mintájára, azon kívül pedig a porfír járdaburkolat mellett aszfalt útpálya építésével valósították meg. A XV. századi pesti városfal nyomvonalára a burkolaton külön megjelenítéssel emlékezünk.