Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Tevékenységek, feladatok 

A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. kizárólagos tagja és egyben a 100%-os tulajdonosi jogok gyakorlója Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata.

A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 1., 2., 3., 5., 7., 8., 14. és 18. pontjai, valamint (3) bekezdése értelmében az V. kerületi önkormányzati feladatok ellátásában.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. nem tart fenn adatbázisokat.

Közzétett hirdetmények, közlemények

blvf.hu

Kiírt pályázatok

blvf.hu

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.-nek a közzétételi időszakban nincs releváns adata.

Közfeladat ellátásával kapcsolatos közérdekű adatok kezelése

A Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. az általa ellátott közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kezel közérdekű adatokat.

Különös közzétételi lista

Vezető állású munkavállalók pénzbeli juttatásai:

Tóth Sándor, ügyvezető, havi bruttó: 1.690.000 Ft
Rák Zsuzsa, kommunikációs vezető, havi bruttó: 825.000 Ft

A Felügyelő Bizottsági tagok pénzbeli juttatásai:

Balla Valéria, FB elnök, havi bruttó: 357.400 Ft
Berta Zsófia, FB tag, havi bruttó: 220.500 Ft
Pásztor Gyula, FB tag, havi bruttó: 220.500 Ft