Mikromobilitási pontok a Belvárosban

A mikromobilitás fogalma

A mikromobilitás meglehetősen összetett fogalom, amely a gyorsan fejlődő, világszerte egyre népszerűbb alternatív közlekedési eszközök és járművek sokaságához kapcsolódik, legyen szó ezen eszközök és járművek magán-, vagy közösségi használatáról. A mikromobilitás magában foglalja a kizárólag emberi hajtású eszközök és járművek, például kerékpárok, rollerek használatát is. Rendkívüli népszerűségét jól szemléleti a közösségi elektromos rollerszolgáltató és kerékpármegosztó cégek számának gyors bővülése.

Mik is azok a mikromobilitási pontok?

A mikromobilitási ponton saját tulajdonú, valamint megosztó szolgáltatást végző vállalkozások (pl.: Lime, Bird, Tier) eszközeinek (pl.: elektromos roller) és járműveinek (pl.: kerékpár) közterületi bérbeadása és parkolása valósul meg.

A mikromobilitási pontok elemei a Belvárosban

Fehér felfestés, kerékpártámasz, amelyek közül legalább az egyik mindig jelen van.

Arculat

Városszinten egységes arculatot tükröznek a mikromobilitási pontok, különösen adott útszakaszok egybeláthatóságát tekintve, ez alól eltérni csak a Kiemelt övezetekben lehetséges.

Belváros teljes területe világörökségi terület vagy annak védőzónájába tartozik, ezért a „Kiemelt övezetekre jellemző arculati előírásokkal” alakítottuk ki a mikromobilitási pontokat a kerületi tulajdonú területeken:

  • a határoló burkolati jelek fehér színnel készültek, 12 cm szélességben,
  • a piktogramok is fehér színnel készültek,
  • útburkolaton kijelölt pontok esetében a KRESZ 159. sz. piros-fehér színű nyíl alakú terelőtáblájával egészültek ki.

Elhelyezkedés

A mikromobilitási pontok jellemzője, hogy a belvárosi környezetben egy perc sétával elérhetők, könnyen felismerhetők, megtalálhatók. A főbb forgalomvonzó létesítményekhez (közintézmények, kereskedelmi egységek stb.), valamint a közösségi közlekedési megállókhoz a lehető legközelebb helyezkednek el, ezáltal segítik a rugalmas, kombinált közlekedést is, úgy, hogy a közterületek is rendezettek maradnak. A Belvárosban a fenti elvek mellett a legtöbb helyen már meglévő közterületi kerékpártámaszok környezetében alakítottuk ki a mikromobilitási pontokat.

Kiemelt szempont volt az is, hogy ne akadályozzák senki, de főleg az idősek, a babakocsival közlekedők, a mozgásukban korlátozottak, valamint a vakok és gyengénlátók közlekedését.

Közterületek tulajdonviszonya

Az V. kerületben, hasonlóan a többi kerülethez, a közterületek különböző tulajdonviszonnyal rendelkeznek: található itt kerületi tulajdonú, fővárosi tulajdonú, állami tulajdonú, magántulajdonú és egyéb tulajdonban lévő közterület. Belváros Önkormányzata a kerületi tulajdonú területeken, illetve külön megállapodás alapján néhány állami területen alakított ki mikromobilitási pontokat. A fővárosi tulajdonú területeken a Budapest Közút alakította ki a pontokat.

Közterület-használat

A megosztó szolgáltatást végző vállalkozásoknak az egyes mikromobilitási pontok használatához az adott közterület tulajdonosától közterület-használati hozzájárulást szükséges kérnie. A kiadott hozzájárulások alapján az ellenőrzést az adott terület tulajdonosának közterület-felügyelő szerve végzi. Az V. kerületi tulajdonú területeken kialakított mikromobilitási pontok használatát a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet ellenőrzi.

A magántulajdonban lévő eszközök és járművek parkolása ezeken a pontokon ingyenes.   

A megosztott mikromobilitás szabályozása

Az újfajta mobilitási technikai megoldások robbanásszerű terjedésével a városi mobilitási lehetőségek is jelentősen megváltoztak, melyek nagyszámú, eddig nem ismert és használt, új mobilitási eszköz megjelenését (pl.: elektromos roller, segway), illetve az eddig meglévő és ismert eszközök számának további gyarapodását eredményezték a városias környezetben. Ez a helyzet számos lehetőséget és egyúttal kihívást is jelent Belváros Önkormányzata számára.

Tekintettel arra, hogy a KRESZ nem szabályozza – még – az alternatív közlekedési eszközöket és csak a módosításával valósulhatna meg ezen eszközök keretszintű besorolása, illetve a közlekedésben való részvételük szabályozása, ezért Belváros Önkormányzata a rendezett városkép és biztonság megtartása mellett a közösségi közlekedési formákat támogató kerületként a rendeleti előírások keretei között elősegíti az egyszerű és fenntartható közlekedési formák igénybevételének lehetőségét.

Belváros Önkormányzata Magyarországon elsőként hozott olyan rendeletet, amely az elszaporodott, sokszor balesetveszélyesen haladó segwayek és egyéb, motoros meghajtású, a KRESZ által „nem ismert” közlekedési eszközök V. kerületi jelenlétét szabályozta. A 2018. június 15-től hatályba lépett rendeletmódosítás alapján, az V. kerületi önkormányzat tulajdonában álló gyalogutakon és gyalogos övezetekben tilos elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési-, sport- vagy turisztikai eszközzel (segway, elektromos roller), illetve meghajtásának módjától függetlenül személyszállítási szolgáltatást végző három- vagy több kerekű eszközzel (sörbike, riksa) közlekedni. 2019-ben a rendelet hatálya kiterjedt a kerület teljes közigazgatási területére. A cél ugyanakkor nem a teljes tiltás, hanem a sétálókkal telített gyalogos utakról és övezetekről kívánta a kerület vezetése kiszorítani a minden írott és íratlan szabályt felrúgó, veszélyt jelentő csoportokat az ésszerű szabályozás mentén.

Belváros Önkormányzatára minden irányból nagy nyomás érkezett az eldobált eszközök és a rendezetlen közterületek, valamint a nem biztonságos gyalogosközlekedés miatt, ezért úgy döntött, hogy azon szolgáltatók használhatják a kerületi tulajdonú közterületeket, amelyek hajlandók betartani a kerület által évekkel korábban hozott szigorú szabályrendszert. Csak így látták biztosítottnak a kerületi érdekek sérülése nélkül az egységes budapesti működést. A szabályrendszert a kerületben megjelenő szolgáltatók eleinte nem kívánták betartani és kivonultak a kerületből 2019-ben.

A tárgyalások 2022-ben újrakezdődtek, mert ekkorra már belátták a szolgáltatók a kerület által támasztott feltételek létjogosultságát, valamint szerették volna a szolgáltatási területüket egységesíteni. A tárgyalások eredményeképpen és a kerület által felállított szabályrendszer betartására a BIRD és a LIME szolgáltató írt alá együttműködési megállapodást az V. kerülettel.

2022-ben végül a Főváros is megértette, hogy szabályozni szükséges a tevékenységet Belváros Önkormányzatának példája szerint, így az V. kerület által alkotott szabályrendszert végül a Fővárosi Önkormányzat is átvette.

V. kerületi és állami tulajdonban lévő területek mikromobilitási pontjainak térképe a Belvárosban az alábbi térképre kattintva nézhető meg: