logo
Betűméret

Projektek

 

Városház utca és környéke rekonstrukciója I-II. ütem 

A Városház utca és környéke rekonstrukciója ütemezett fejlesztés 2016. július 11-én vette kezdetét, amelynek első ütemében a Városház utcát és Párisi utcát (a Városház és Petőfi Sándor utcák közötti szakaszon) újította meg Önkormányzatunk. Ezen munkálatok keretében sor került az utcák burkolatainak faltól-falig történő cseréjére. A járdán porfír lapkő burkolat került lehelyezésre, az útpálya és a parkolósáv új aszfaltburkolatot kapott. Felújításra kerültek a forgalomtechnikai elemek, szegélyek, utcabútorok. A felszíni vízelvezetés helyreállításával együtt a közművek felszíni elemei (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) szintbehelyezését és szükség szerinti felújítását, illetve cseréjét végeztük el. Az útépítési munkálatokat megelőzően a Párizsi utcában a Fővárosi Gázművek Zrt. vezeték cserét végzett. A Városháza utcában az útépítési munkálatokkal párhuzamosan a Fővárosi Vízművek Zrt. a vízvezeték nagyobb keresztmetszetűre történő cseréjét hajtotta végre, valamint lefektetésre került a FŐTÁV Zrt. által egy távfűtési vezeték. Az utca burkolatának megújítása mellett a közvilágítás is megújult, díszes, a Belváros építészeti stílusába illeszkedő kandeláberek kerültek kihelyezésre. A munkálatok I. üteme 2016. decemberében fejeződött be, amelynek során a Városháza utca 4356 m2, míg a Párizsi utca 864 m2 nagyságú területen újult meg.

A fejlesztés sorozat II. ütemében 2017. augusztus 7.-én kezdetét vették a Kamermayer teret, Gerlóczy utcát, Vitkovics Mihály utcát és Vármegye utcát érintő felújítási munkálatok. A fejlesztés során ez esetben is az utca burkolatainak faltól-falig történő cseréjét végeztük el az I. ütemhez illeszkedő műszaki tartalommal.

A projekt csaknem teljes területe természetes kőburkolatot kapott és a kis utcák, valamint a Kamermayer tér autós és gyalogos felületei egy síkba kerültek. A Kamermayer téren egy nagyobb zöldfelületű, élhető, esztétikus, gyalogosbarát tér alakult ki. A közvilágítás megújítása a Városház utcában már megismert korhű kandeláberekkel és lámpatestekkel valósult meg. A Kamermayer tér növénykazettákkal és fák telepítésével szépült, valamint elhelyezésre került egy köztéri ivókút és egy kisebb méretű vízjáték, valamint a már ismert BUBI állomással.

A fejlesztés sorozat II. ütemének befejező munkálatait a Semmelweis és a Gerlóczy utca felújításával zárja Önkormányzatunk. A felújítás 2018. április 9-én vette kezdetét, amelynek eredményeképpen nagyságrendileg 8900 m2-nyi terület újul meg. A munkálatok várhatóan 2018. augusztusában fejeződnek be. A felújítást követően a Semmelweis utcának a megszokott egyirányú forgalma megváltozik, a Gerlóczy és Vitkovics Mihály utca közötti szakaszon az irány megfordul, az utca további szakasza egyirányú marad a Kossuth Lajos utca felé.

Az építési munkálatok keretében a Semmelweis utcában szélesebb gyalogos felületeket hozunk létre, amelyeket porfír anyagú természetes lapkővel burkolunk. A tervek szerint a járdát a parkoló járművektől új, városi környezetet tűrő fasor (35 db korai juhar ’Cleveland’) választja el, valamint a parkolók lezárásaként nagyobb felületű zöld növénykazetták is megjelennek, virágokkal, cserjékkel és örökzöldekkel. A fasor alatt automata öntözőrendszer épül, biztosítva a fák gyors növekedését és hosszú, egészséges életét. A parkolósáv gránit burkolatot kap, az útpálya pedig teljes pályaszerkezetében újraépül, felületén aszfaltborítással. A közvilágítást korhű kandeláberekkel és lámpatestekkel újítjuk meg. Új utcabútorok, padok és kerékpártárolók is kihelyezésre kerülnek.

 

A Gerlóczy utca felújítása az övezeten belül az elkészült szakasz mintájára, azon kívül pedig a porfír járdaburkolat mellett aszfalt útpálya kerül kiépítésre. A XV. századi pesti városfal nyomvonalára a burkolaton külön megjelenítéssel emlékezünk.

  1. Legfrissebb hírek

A Déli-Belváros hatályos, 2018. első félévére vonatkozó forgalomtechnikai ábrája